Section Title

Main Content Link

सी इ पी आय शी संबंधीत देखरेख

प्रकल्प / सार्वजनिक अभ्यास
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एचओडी
1
महाराष्ट्रातील मोठया प्रताणावर दुषीत झालेले पृष्ठ भागावरील पाणी, टाकाऊ पाणी आणि जमीनी खालील पाणी प्रदुषित झालेली ठिकाणे म्हणजेच चंद्रपुर, डोंबिवली, औरंगाबाद, नवी मुंबई, तारापुर येथील देखरेख, नमुने घेणे, ढगांचे पृथक्करण, सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता यावरील प्रकल्प
अश्वमेध इंजिनीयर्स आणि कन्सलटंटस, नाशिक
26.02.2013कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
10 दिवस
नमुना आधार
जे डी (ए पी सी)
2
महाराष्ट्रातील मोठया प्रताणावर दुषीत झालेले पृष्ठ भागावरील पाणी, टाकाऊ पाणी आणि जमीनी खालील पाणी प्रदुषित झालेली ठिकाणे म्हणजेच चंद्रपुर, डोंबिवली, येथील देखरेख, नमुने घेणे, ढगांचे पृथक्करण, सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता यावरील प्रकल्प
अश्वमेध इंजिनीयर्स आणि कन्सलटंटस, नाशिक
01.11.2013कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
1 महिना
नमुना आधार
जे डी (ए पी सी)