Section Title

Main Content Link

क्षेत्र आधारित प्रदूषण संबंधित अभ्यास

प्रकल्प / सार्वजनिक अभ्यास
अ.क्र. विषय संस्था काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत विभाग प्रमुख
1
महाराष्ट्रातील औद्योगिक शहर केंद्रांच्या िऊहासाचे हवेच्या गुणवत्त्ेचेा मॉडेल आणि स्त्रावाची सविस्तर यादी र् र् या विषयावरील प्रकल्प ः चंद्रपूर क्षेत्रासाठी शास्त्रोक्त आधारीत धोरणासाठी स्त्रोत आणि हवेच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आणि कृती आराखडा.

एन इ इ आर आय आणि आय आय टी यांनी संयुक्तपणे

22.02.2013 कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.
2 वर्षे

रु. 32 लाख

ए एस (टी)
2

वणी औद्योगिक क्षेत्राच्या इ एम एङ्ग डब्लू आय आर, जि. यवतमाळ मैदानाच्या पर्यावरणाच्या स्थिती साठी आणि नियंत्रणासाठी साधनांचा विकास

एन इ इ आर आय आणि आय आय टी यांनी संयुक्तपणे

01.12.2012 कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.

9 महिने 3 महिन्यां पर्यंत वाढू शकेल

रु. 36 लाख

जे डी (ए पी सी)