Section Title

Main Content Link
  तारीख एमओइएफ,फॉरेस्ट अँड क्लाइमेट चेंज द्वारे सीआरझेड क्लियरन्स
२८/०८/२०१७ मालाड खाडी शेजारील मालाड (प) येथील मालाड सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, सर्वेक्षण क्रमांक २८४१(पीटी) मुंबई (२) डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन, बोरिवली (प) ते मालाड गटार बोगदा फेज -१ चे बांधकाम. मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रीया सुविधा व (३) मुंबई, महाराष्ट्रातील गोरेगाव पंपिंग स्टेशन ते मालाड सांडपाणी प्रक्रीया  सुविधा - गटार बोगदा फेज २ चे बांधकाम.