Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील 24/11/2020

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 श्री.सचिव साहनी सी. क्र. १७/८६६ वरळी विभाग, भूखंड क्र .७/१७, खान अब्दुल गफार खान रोड, वरळी, मुंबई -४०००१८ इथे क्लिक करा १० नोव्हेंबर २०२१ इथे क्लिक करा
2 एप्रो बायोफ्यूल्स प्रा. लि. गट क्र. ४०/३ आणि ३१५, पोस्ट: टेम्भू आणि बाबारमाची, ता: कराड, जिल्हा: सातारा, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा २९ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
3 Proposed New Specialty Chemicals Manufacturing Plant with Total production capacity of 72,740 MTPA at Mawal Taluka, Dist-Pune (M/s.Elantas Beck India Ltd) इथे क्लिक करा २८ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
4 मे. कॅपोविटेज प्राइवेट लिमिटेड भुखंड क्र. इ- १/५अ , १/५ब बारामती औद्योगिक क्षेत्र तांदुळवाडी, ता. बारामती, जि. पुणे, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा २६ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
5 गोकुळ माऊली सुगर लि. ४५०० टीसीडी ते ७५०० टीसीडी (३००० टीसीडी द्वारे वाढवा), १४.८५ मेगावॅट ते ३० मेगावॅट पर्यंत सह-उत्पादन कारखाना (१५.१५ मेगावॅट वाढ) आणि ६० के.एल.पी.डी. मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीची स्थापना ताडवळ, ता. अक्कलकोट, जिल्हा: सोलापूर, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा २१ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
6 २४ वाळू घाट जिल्हा: जालना, राज्य: महाराष्ट्र इथे क्लिक करा २१ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
7 मे. स्वराज इंडिया ऍग्रो लि. (सियाल) गाव - उपलवे, ता. - फलटण, जिल्हा, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा २० ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
8 ७ वाळू घाट, जिल्हा खनिज अधिकारी, जिल्हा: वाशिम, राज्य - महाराष्ट्र इथे क्लिक करा १८ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
9 पुणे रिंग रोड पश्चिम संरेखन (६८.८ किमी) उर्से गाव सीएच -० + ०० पासून सुरू होते आणि वरवे (केळवडे) सीएच - ६८+ ८० गाव येथे संपते. इथे क्लिक करा १४ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा
10 नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, निफाड, कळवण तालुक्यात ५ वाळूची ठिकाणे. इथे क्लिक करा ११ ऑक्टोबर २०२१ इथे क्लिक करा