Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील २२/०६/२०२०

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 श्री लक्ष्मी नरसिंह शुगर्स एल.एल.पी द्वारे प्रस्तावित के ४५ केएलपीडी, मळी/ ऊस रस आधारित डिस्टिलरी / इथनॉल प्रकल्प व २०.५ मेगावॅट एकत्रीकरण प्रकल्प, ता. आमदापूर, आणि जिल्हा. परभणी, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा २२ जुलै २०२० इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
2 श्री लक्ष्मी नरसिंह शुगर्स एलएलपीचा प्रस्तावित 45 केएलपीडी मळी / ऊस रस आधारित डिस्टिलरी / इथनॉल संयंत्र आणि 20.5 मेगावॅट एकत्रीकरण प्रकल्प. इथे क्लिक करा २२ जुलै २०२० इथे क्लिक करा
3 जिल्हा भंडारा येथील ७१ वाळू उत्खनन प्रकल्प. इथे क्लिक करा १४ जुलै २०२० इथे क्लिक करा
4 Expension of sugar unit from 4,900TCD to 10,000 congeneration 13MW to 28MW and new 45KLPD Molasses based distilleryn M/s. Sharad SSK Ltd., Narande, Tal. Hatkanagale, dist. Kolhapur, Maharashtra. इथे क्लिक करा १४ जुलै २०२० इथे क्लिक करा
5 हिंगोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाळू उत्खनन प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक सुनावणी (वाळू घाटांचे क्षेत्र- ०-५) इथे क्लिक करा १७ जून २०२० इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
6 नांदेड जिल्ह्यात प्रस्तावित ३९ वाळू घाटांसाठी सार्वजनिक सुनावणी इथे क्लिक करा १५ जून २०२० इथे क्लिक करा
7 औरंगाबाद जिल्ह्यातील २० वाळू उत्खनन पट्टे इथे क्लिक करा १५ जून २०२० इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
8 अमरावती जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाच्या पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेचा कार्यकारी सारांश इथे क्लिक करा १० जून २०२०
9 वर्धा जिल्ह्यातील ३७ रेती घाट इथे क्लिक करा १० जून २०२० इथे क्लिक करा
10 यवतमाळ जिल्ह्यातील ३२ वाळू घाट प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक सुनावणी, प्रकल्प प्रस्तावाचे नाव - जिल्हा खाण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ (झूम मीटिंग आयडी 755-8107-3632 व पासवर्ड 6CiPta) इथे क्लिक करा ०९ जून २०२० इथे क्लिक करा