Section Title

Main Content Link

नदी संबंधित अभ्यास

प्रकल्प / सार्वजनिक अभ्यास

तक्ता 1

अ.नं. विषय
एजन्सी
काम करण्याच्या आदेशाची तारीख कालावधी किंमत एच, ओ.डी.
1

आर आर झेड धोरणातील जी ओ एम २००९ मध्ये नमूद केलेल्या नद्यांचे महाराष्ट्रातील तालुक्यानुसार नकाशे तयार करण्याची तयारी करणे आणि ते तयार करुन त्यासाठी आवश्यक ती कामे करणे

भूगोल जी आय एस प्रा. लि., पवई, मुंबई
12.03.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
20 दिवस
रुपये 8 लाख
ए एस (टी)
2 मिठी नदीतील पाण्याच्या नमुन्यांचे पृथक्करण गोल्डिङ्गिन्च इंजिनीयरींग सिस्टींम्स प्रा. लि., ठाणे 29.04.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.   नमुना आधारित आर ओ मुंबई

 

तक्ता-2

अ.नं. सी पी सी बी चे पत्र मार्गाचे नांव विभचक्ष कामाच्या आदेशाची तारीख एजन्सी नाव
1
18/04/2012
भीमा-विठ्ठलवाडी ते तकाली (भीमा - मुळा आणि मुठा - ता. पुणे शहर. पवना - पुणे सांगवी गाव यांच्या टिरब्युटरीज सह, आणि इंद्रायणी - आळंदी ते भीमा नदीच्या संगमापर्यंत.)
पुणे
28/02/2014

(वर्क ऑर्डर 1 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
18/04/2015

(वर्क ऑर्डर 2 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा )
किकोंस लिमिटेड, पुणे
 
क्लेअन पर्यावरण सल्लागार लि, पुणे.
2
18/04/2012
कराड येथील कोयना
पुणे
19/05/2014

कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
मित्रा, कोल्हापूर
3
25/06/2014
कृष्णा नदी - धोम धरण ते राठारे बंधारा, सातारा
कोल्हापूर
19/05/2014

कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा. 
मित्रा, कोल्हापूर
4
25/06/2014
कुष्णा नदी - राठारे बंधारा ते राजापूर बंधारा, शिरोळ, सांगली.
कोल्हापूर
19/05/2014

(कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
मित्रा, कोल्हापूर
5
18/04/2012
गोदावरी - नाशिक जिल्हा ते पैठण
औरंगाबाद
13/03/2014

(कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
किकोंस लिमिटेड, पुणे
6
25/06/2013
तापी नदी - मध्य प्रदेश सीमा ते भुसावळ
नाशिक
31/10/2013

(कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
श्री उज्ज्वल जी पाटील, धुळे
7
25/06/2013
गिरना नदी - मालेगाव ते जळगाव
नाशिक
31/10/2013

(कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
श्री उज्ज्वल जी पाटील, धुळे
8
18/04/2012
मुंबई येथील मिठी
मुंबई
24/03/2014

(कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
टेकग्रीन पर्यावरण सोल्युशन्स, पुणे
9
18/04/2012
कुंडलिका - आरे खुर्द
रायगड
मे. स्काय लाब अनालातीकाल लाब्रोतरी
10
25/06/2013
उल्हास नदी - डी / एस मोहाने गाव
कल्याण
10/12/2013

(कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.)
सडेकर इंजिनियर्स प्रा. लिमिटेड, ठाणे