Section Title

Main Content Link

तेल गळणे संबंधित अभ्यास

संमती व्यवस्थापन
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एच ओ डी
1

तेलाच्या गळतीमुळे पर्यावरणावर होणार्‍या प्रदुषण / हानी या परिणामांंचे मुल्यांकन इ आय ए याचा अभ्यास. एन इ इ आर आय

एन इ इ आर आय
12.08.2011(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
30 दिवस
-
आर ओ एच क्यू
2 तेलाच्या गळतीमुळे पर्यावरणावर होणार्‍या प्रदुषण / हानी या परिणामांंचे मुल्यांकन इ आय ए याचा अभ्यास.याच्या कामाच्या आदेशातील सुधारणा
एन इ इ आर आय
3 महिने
रुपये 37.5 लाख
आर ओ एच क्यू