Section Title

Main Content Link

घातक टाकावू संबंधित अभ्यास

प्रकल्प / सार्वजनिक अभ्यास
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एचओडी
1

सी एम डब्ल्यू टी एस डी एङ्ग सुवेधेचे सादरीकरण लेखा परिक्षण मे. महाराष्ट्र एनव्हायरो पॉवर लि., शिरुर, पुणे

एन इ इ आर आय
06.05.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
3 महिने
रु. 8.5 लाख
आर ओ एच क्यू.
2
सी एम डब्ल्यू टी एस डी एङ्ग सुवेधेचे सादरीकरण लेखा परिक्षण मे. मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट लि. पनवेल, रायगड
एन इ इ आर आय
06.05.2013कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
3 महिने
रु. 11.5 लाख
आर ओ एच क्यू.
3
सी एम डब्ल्यू टी एस डी एङ्ग सुवेधेचे सादरीकरण लेखा परिक्षण मे. ट्रान्स ठाणे वेस्ट मॅनेजमेंट असोसिशन, नवी मुंबई
एन इ इ आर आय
11.03.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 महिने
रु. 4 लाख
आर ओ एच क्यू.
4
ऍसिड वसुली प्लॅन्ट साठीचे तांत्रीक मुल्यांकन ए आर पी, एम आय डी सी, बूटीबोरी, नागपुर
एन इ इ आर आय
08.07.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
6 महिने
रु. 17 लाख
जे डी हवा