Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - सप्टेंबर '05

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

सप्टेंबर महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
पर्यावरण विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर.

विश्लेषण दिनांक :- 13/09/2005
हवामान स्थिती: - पावसाळी

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
5.4
7.5
6.2
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
8.5
9.5
7.2
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
48.1
74.3
35.5
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
53.2
60.0
62.36
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
61.8
24.6
56.4
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
26.4
46.9
32.0
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-20/09/2005
हवामान स्थिती :- पावसाळी

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
7.2
6.9
5.4
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
10.5
8.5
7.5
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
66.0
114.0
65.0
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
62.0
80.0
102.0
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
30.2
52.2
39.0
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
72.0
44.0
64.0
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400