Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - डिसेंबर'05

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

डिसेंबर महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
पर्यावरण विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर

विश्लेषण दिनांक :- 10/12/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
8.3
6.4
5.9
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
55.2
65.4
67.4
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
78.2
92.2
102.9
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
55.4
105.3
111.9
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
55.8
65.7
92.1
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
2.2
2.2
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-24/12/2005
हवामान स्थिती:- साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
7.2
6.2
5.8
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
30.0
62.4
86.7
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
60.0
82.9
105.3
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
67.1
102.2
115.2
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
51.2
62.4
81.2
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
4.4
4.4
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400