Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - नोव्हेंबर'05

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

नोव्हेंबर महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
पर्यावरण विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर

विश्लेषण दिनांक :- 10/11/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
6.5
4.7
3.9
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
24.6
42.2
62.4
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
56.8
96.7
112.3
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
88.8
97.5
201.3
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
68.9
91.7
114.7
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
4.4
6.6
6.6
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-26/11/2005
हवामान स्थिती:- साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
9.3
7.7
5.5
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
20.0
60.0
72.0
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
60.0
72.0
89.9
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
50.0
95.1
174.3
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
62.0
83.0
110.8
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
4.4
4.4
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400