Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - ऑक्टोबर-05

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

ऑक्टोबर महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
पर्यावरण विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर.

विश्लेषण दिनांक :-10/10/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
6.3
5.8
5.3
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
2.4
2.8
1.7
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
48.3
88.0
96.7
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
80.2
85.8
180.5
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
58.5
84.0
94.0
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
4.4
4.4
ऑर्गॅनिझम / 100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-24/10/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
6.4
5.9
4.7
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
1.4
2.2
2.9
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
51.1
89.2
102.1
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
82.4
89.9
197.9
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
64.2
86.3
110.2
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
4.4
6.6
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400