Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - जानेवारी'06

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

जानेवारी महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
पर्यावरण विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर

विश्लेषण दिनांक :- 14/01/2006
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
7.3
5.9
5.8
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
2.6
3.6
3.9
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
80.3
95.8
110.2
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
52.2
107.2
113.7
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
55.1
67.8
86.3
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
1.1
2.2
2.2
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-28/01/2006
हवामान स्थिती:- साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
8.0
6.0
5.8
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
2.4
3.4
3.7
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
76.5
80.6
108.2
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
49.9
98.3
106.1
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
60.4
61.4
85.4
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
2.2
4.4
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400