Section Title

Main Content Link

इचलकरंजी आणि आसपासच्या क्षेत्रात ज्या विणकाम प्रक्रीया करणार्‍या कंपन्या आहेत व ज्यांच्यामुळे पंचगंगा नदी प्रदुषीत होत आहे अशा कंपन्या बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्या खालील प्रमाणे -anchganga River

पंचगंगा नदी
 1. मे. मनपसंद टेक्सटाईल प्रोसेसर्स प्रा. लि.,
  ३०-३३ पर्वती को-ऑप. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
  यादरव, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
 2. मे. रामगोपाल बिर्ला टेक्सटाईल प्रा. लि.,
  २२८, पर्वती को-ऑप. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
  यादरव, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
 3. मे. राधा कन्हैया टेक्सटाईल प्रोसेसर्स,
  प्लॉट क्र. १,२ आणि ३, गट क्र. ८२९,
  गंगानगर, इचलकरंजी, कोल्हापूर
 4. मे. रघुनंदन प्रोसेसर्स लि.,
  प्लॉट क्र. २१, घ नं. १६३७ जवाहर नगर,
  स्टेशन रोड, इचलकरंजी, कोल्हापूर
 5. मे. सावंत प्रोसेसर्स,
  डब्लू. नं. २२, घ. नं. ६२५, गणेश नगर,
  इचलकरंजी, कोल्हापूर
 6. मे. शांतीनाथ सिंथॅटिक्स प्रा. लि.,
  गट नं. ७, स. नं. ५८६-अ,
  इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 7. मे. यशवंत को-ऑप. प्रोसेसर्स लि.,
  प्लॉट नं. १९, इंडस्ट्रीयल एरीया,
  इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 8. M/s.Swadeshi Dyeing & Bleaching Mills Ltd.,
  Plot No.26, Inchalkaranji Indl.Estate,
  Ichalkaranji, Kolhapur
 9. मे. मर्डा प्रोसेसर्स,
  ४/४३१ श्रीपादनगर, इचलकरंजी, कोल्हापूर
 10. मे. लक्ष्मी को-ऑप. प्रोसेसर्स लि.,
  इचलकरंजी इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
  इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 11. मे. अमित व्हीव्हींग मिल्स प्रा. लि.,
  हि. नं. २३/३०२, डब्लू नं. ९, गंगानगर,
  इचलकरंजी, ता. हातकणंगळे, कोल्हापूर.
 12. मे. अरविंद प्रोसेसर्स ,
  प्लॉट नं. १३, इचलकरंजी इंडस्ट्रीयल इस्टेट
  इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 13. मे. पारिख प्रोसेसर्स,
  प्लॉट नं. २०१, २०२,
  खांजिरे इंडस्ट्रीयल इस्टेट इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 14. मे. इचलकरंजी टेक्सटाईल्स प्रा. लि.,
  १४७-१४९, पर्वती को-ऑप. इंडस्ट्रीयल
  यादरव ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
 15. मे. जुबीली ङ्गॅब्रीक्स प्रा. लि.,
  पर्वती को-ऑप. इंडस्ट्रीयल
  यादरव ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर
 16. मे. महेश टेक्सटाईल प्रोसेसर्स,
  ३७ ते ३९ लक्ष्मी को-ऑप. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
  हातकणंगळे, कोल्हापूर
 17. मे. महालक्ष्मी को-ऑप. यार्न प्रोसेस लि.,
  २७ ते ३५ लक्ष्मी को-ऑप. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
  हातकणंगळे, कोल्हापूर
 18. मे. श्री. अमित प्रोसेसर्स,
  प्लॉट नं. ५९, इमारत नं. ९१,
  इंडस्ट्रीयल इस्टेट इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 19. मे. डेक्कन को-ऑप. टेक्सटाईल लि.,
  प्लॉट नं. ४७०, आर. स. नं. ६०,
  खांजिरे इंडस्ट्रीयल इस्टेट इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 20. मे. हनुमान ब्लीचींग वर्क.,
  प्लॉट नं. ६५, गट नं. ७८८,
  खांजिरे इंडस्ट्रीयल इस्टेट इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 21. मे. लोकमित्र को-ऑप. यार्न प्रोसेसर्स लि. डब्लू. नं. २३,
  ११४, ११७ १, गट नं. ७८८ प्लॉट नं. २६, २७, १२ आणि ३ आणि ९
  खांजिरे इंडस्ट्रीयल इस्टेट मागे इचलकरंजी, कोल्हापूर.
 22. मे. मीना ब्लीचींग,
  शटकोन चौक, कुडाचे मळा,
  चांदूर रोड, इचलकरंजी, कोल्हापूर