Section Title

Main Content Link

महाराष्ट्र प्लास्टिक कॅरी बॅग (उत्पादन आणि वापर) नियम, 2006 च्या अंतर्गत जरी नोंदणीची स्थिती (09/06/2008 च्या अनुसार)

अनुक्रमांक .
कंपनीचे नाव आणि पत्ता
उत्पादनाचे नाव
उत्पादन क्षमता
नोंदणी क्रमांक .
नोंदणी क्रमांकाची तारीख .
नोंदणीची वैधता
251
मेसर्स साई पॅकेजिंग, आर.एस. क्र.-580/1, एमआयडीसी शिरोळी कॅरी बॅग वर्जिन 5 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि-बी-251- 2006
2/11/2006
1/11/2011
252
मेसर्स राज एन्टरप्राईजेस एफ-19, एमआयडीसी शिरोळी, तालुका-हातकणंगले, जिल्हा-कोल्हापूर कॅरी बॅग वर्जिन 3.23 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि बी-252- 2006
2/11/2006
1/11/2011
253
मेसर्स बालाजी प्लास्टिक्स प्लॉट क्र. डब्ल्यू-10, एमआयडीसी शिरोळी जिल्हा-कोल्हापूर कॅरी बॅग वर्जिन 0.1 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि-बी-253-2006
2/11/2006
1/11/2011
254
मेसर्स स्वरूप प्लास्टिक्स, एम क्र.-2631, आर.एस.क्र.132 कॅरी बॅग वर्जिन 3.33 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि-बी-254- 2006
2/11/2006
1/11/2011
255
मेसर्स जे.के. पॅकेजिंग, प्लॉट क्र. जी-70, एमआयडीसी, गोकुळ-शिरगाव, जिल्हा कोल्हापूर कॅरी बॅग वर्जिन 0.16 T/d /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि-बी-255- 2006
2/11/2006
1/11/2011
256
मेसर्स जे.के. रोटे प्रिंटर्स, प्लॉट क्र. जी-70, एमआयडीसी, गोकुळ-शिरगाव, जिल्हा कोल्हापूर कॅरी बॅग वर्जिन 0.13 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि-बी-256- 2006
2/11/2006
1/11/2011
257
मेसर्स सुनील इंडस्ट्रीज, अनंत रोटो स्पिनिंग मिल्स, कागल कॅरी बॅग वर्जिन 0.16 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि-बी-257- 2006
2/11/2006
1/11/2011
258
मेसर्स अमूदी प्लास्ट, 3-2-22 इदगाह मैदान, पाण्याच्या टाकीजवळ, देगलूर-नांदेड कंटेनर वर्जिन 230 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – रजि-बी-258-2006
2/11/2006
1/11/2011
259
मेसर्स आदि प्लास्टिक इंड. अनंत रोटो स्पिन मिल कागल कॅरी बॅग वर्जिन 50 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि –बी-259 2006
2/11/2006
1/11/2011
260
मेसर्स लिटल प्लास्टिक्स प्लॉट क्र.-एफ-52, पार्वती सहकारी औद्योगिक वसाहत यादरव, शिरोळ. कंटेनर वर्जिन 0.03 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि –बी-260 2006
2/11/2006
1/11/2011
261
मेसर्स लिली प्लास्टिक्स प्लॉट क्र.-एफ-51, पार्वती सहकारी औद्योगिक वसाहत यादरव, शिरोळ. कंटेनर वर्जिन 100 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि –बी-006
2/11/2006
1/11/2011
262
मेसर्स परफेक्ट प्लास्टिक्स प्लॉट क्र.-एफ-51, पार्वती सहकारी औद्योगिक वसाहत यादरव, शिरोळ, कोल्हापूर. कंटेनर वर्जिन 0.03 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-262- 2006
2/11/2006
1/11/2011
263
मेसर्स दत्त गुरु पोलु प्रिंट्स युनिट क्र. एस/ए, इंटरलिंक वसाहत, केव्ज रोड, जोगेश्वरी (पू) मुंबई-60. कॅरी बॅग वर्जिन 5 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-263- 2006
18/10/2006
17/10/2011
264
मेसर्स ज्योति पॉलिकंटेनर्स प्रा.लि. प्लॉट क्र. आर/554, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, राबले, एमआयडीसी, नवी मुंबई. कंटेनर वर्जिन 4 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-264- 2006
18/10/2006
17/10/2011
265
मेसर्स श्री पंत पॉलि गट क्र.-202/पी – तरदल, शिरोळ, कोल्हापूर. कॅरी बॅग वर्जिन 33 Nos /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-265- 2006
2/11/2006
1/11/2011
266
मेसर्स नवीन प्लास्टिक, डब्ल्यू-64, एमआयडीसी गोकुळ श्रीगाव, तालुका-करवीर, कोल्हापूर. कंटेनर वर्जिन 0.06 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-266- 2006
2/11/2006
1/11/2011
267
मेसर्स अमृत भगिनी मंडळ गेट क्र.-924बी, अमृतनगर, वारणानगर तालुका-पन्हाळा, कोल्हापूर.. कॅरी बॅग वर्जिन 1. 2 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-267- 2006
2/11/2006
1/11/2011
268
मेसर्स लोटस पॅकेजिंग इंडस्ट्रीज सी-44/12, एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, वर्षा, जिल्हा– वर्धा कॅरी बॅग वर्जिन 150 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-268- 2006
2/12/2006
1/12/2011
269
ममता इंडस्ट्रीज प्लॉट क्र. सी-44/10, एमआयडीसी, वर्धा – 442 001 कॅरी बॅग वर्जिन 0.133 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-269- 2006
2/12/2006
1/12/2006
270
मेसर्स ज्योति पॉलिमर्स प्लॉट क्र. – 09, एम.एस.ई.बी. सबस्टेशन, एमआयडीसी, मालेगाव कॅरी बॅग वर्जिन 3.33 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-270- 2006
18/10/2006
17/10/2011
271
M/s Prakash Plastics Gala No. 22 (A+B) , Plot No. 41, Dyane Tal- Malegaon dist – Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 5 MT/M
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-271- 2006
19/10/2006
18/10/2011
272
M./s Jayesh Plastic, 213, small Factory area, Bagadgans Nagpur कंटेनर वर्जिन / recycled 1.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-272- 2006
19/10/2006
18/10/2011
273
M/s Winsome Plastic Industries Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 150 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-273- 2006
1/11/2006
31/10/2011
274
M/s Arihant Plastic Industries Stice sinner C-74 Sinner Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 400 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-274- 2006
1/11/2006
31/10/2011
275
M/s Agree Plastic Pvt. Ltd. Plot No. 224, Block- J, MIDC Bhosari- Pune कंटेनर वर्जिन 2 MT/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-275- 2006
2/11/2006
1/11/2011
276
M/s Star Plastic A- 26 MIDC wardha Dist- Wardha कॅरी बॅग वर्जिन 200 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-276- 2006
2/11/2006
1/11/2011
277
M/s Crystal Plastic IndustriesW-11 A MIDC Ambad Nashik-10 कॅरी बॅग वर्जिन 0.33 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-277- 2006
2/11/2006
1/11/2011
278
M/s Mangal Polysacs Pvt. Ltd.B- 144: STICE Sinnar Dist- Nashik-10 कॅरी बॅग वर्जिन 1333.33 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-278- 2006
2/11/2006
1/11/2011
279
M/s Pratibha Packaging and PolymersPvt. Ltd. Plot No. B-142, STICE Sinnar, Dist- Nashik. कॅरी बॅग वर्जिन 2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-279 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
280
M/s Pushpa Udyog B-120 : MIDC Malegaon, Sinnar Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 5.4 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-280 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
281
M/s Pearl Plast W/217 MIDC Ambad Nashik-10 कॅरी बॅग वर्जिन 0.67 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-281 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
282
M/s Pratibha Industries B/15, MIDC Area Malegaon Sinnar Nashik-10 कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-282 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
283
M/s Sunita Plastics Industries C-61, S.T.I.C.E: Malegaon Tal- Sinnr dist- Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-283 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
284
M/s Jai Plastics Plot No. XI- 28 MIDC, Ambad, Nashik-10 कॅरी बॅग वर्जिन 0.23 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-284 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
285
M./s Smita Plastic, D – 75, MIDC Area, Malegaon Sinnar Dist Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 5.6 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-285 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
286
M/s Mangal Udyog B- 145: STICE, Malegaon Sinnarb कॅरी बॅग वर्जिन 3333 Bags/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-286- 2006
2/11/2006
1/11/2011
287
M/s Maxworth Plastics Pvt. Ltd H – 127, MIDC C- Ambad Nashik-10. कॅरी बॅग वर्जिन 1.67 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-287 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
288
M/s Smita Packaging Industries D- 86 MIDC Area Ambad Nashik-10 कॅरी बॅग वर्जिन 1.33
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-288 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
289
M/s Flexi Plast Pachaging C-118: STICE Sinnar: Dist: Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 1 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-289 - 2006
2/11/2006
1/11/2011
290
M/s Sonu Industries Gala No. C- 101, Building No.5 Mittal, Industrial Estate, A.K. Rd, Andheri कॅरी बॅग वर्जिन  
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-290-2006
 
 
291
M/s Dinesh polymers Unit No. C- 91, Building No.5, MittalIndustrial Estate,A.K. Road, Andheri (E), Mumbai - 59 Carry bag virgin / recycled 2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-291- 2006
22/11/2006
21/11/2011
292
M/s Jyoti Industries Gala No. C- 100, Building No.5, Mittal Industrial Estate, A.K. Road, Andheri (E), Mumbai - 59 Carry bag virgin/ recycled 5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-292-2006
22/11/2006
21/11/2011
293
M/s Shreeji Packaging Co. Gala No. 1`10 1st Floor, sasti Industrial Estate Co-op Soc, Plot No. -798, MIDC Mahape Navi Mumbai – 400 701 Carry bag virgin / कंटेनर वर्जिन 1.67 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-293- 2006
2/12/2006
1/12/2011
294
M/s Shashikant Plastic 267 , Small Factory Area, Bagadgani, Nagpur Carry bag virgin / recycled 0.43 T /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-294-06
22/11/2006
21/11/2011
295
M/s Ujawal Process M.E Pvt. Ltd Plot No.22, Panvel Industrial Co-op Estate Ltd.Panvel Dist – Raigad. कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T / d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-295-006
11/12/2006
10/12/2006
296
M/s Colour Bond Marketing Pvt. Ltd Plot No.- 5- 174, MIDC, Bhosari, Pune कंटेनर वर्जिन / recycled 0.43 T / d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि 296 -- 2006
22/11/2006
21/11/2011
297
M/s Red Ray Laboratories Plot. No.- D-25 MIDC,Higna Rd. Nagpur कॅरी बॅग वर्जिन 1.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-297- 2006
22/11/2006
21/11/2011
298
M/s Rathi Industry Kondva Haveli Dist – Pune. कॅरी बॅग वर्जिन 190 kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-298- 2006
22/11/2006
21/11/2011
299
M/s Caravan Packaging Ltd. B- 82- 23, MIDC, Malegaon Tal- Sinar dist - Nashik कंटेनर वर्जिन / Container recycled 0.53 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-299 - 2006
22/11/2006
21/11/2011
300
M/s Prabha Plastic Plot No. – V- 114 MIDC, Jalgaon कॅरी बॅग वर्जिन 2.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-300- 2006
22/11/2006
21/11/2011
301
M/s Lalit Plastics Plot No. B – 13/2, MIDC, Jalgaon कॅरी बॅग वर्जिन 0.26 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-301 - 2006
22/11/2006
21/11/2011
302
M/s Lalit Enterprises Plot No. B – 189, MIDC, Jalgaon. कॅरी बॅग वर्जिन 0.33 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-302- 2006
22/11/2006
21/11/2011
303
M/s Neha Plastics Plot No. V – 113 , MIDC, Jalgaon कॅरी बॅग वर्जिन 2.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-303- 2006
22/11/2006
21/11/2011
304
M/s Saudhaj Plastics Plot No. J-22, MIDC Area, Ambad, Dist -Nashik - 10 कॅरी बॅग वर्जिन 2.5 0.55 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-304- 2006
22/11/2006
21/11/2011
305
M/s Saurabh Manufactures W- 93 (A) MIDC Ambad Nashik. कॅरी बॅग वर्जिन 0.55 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-305- 2006
22/11/2006
21/11/2011
306
M/s Morya Platics Plot No. 117/2, Ram Nagar, Village Jirewadi, Tal & Dist- Beed. Container virigin 2000 Nod
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-306- 2006
22/11/2006
21/11/2011
307
M/s V.M. Polyplast Ploy No. E- 91, MIDC Ambad, Tal- & Dist – Nashik. Carry bag virgin / recycled 0.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-307- 2006
22/11/2006
21/11/2011
308
M/s Shreeraj Plastics Pvt. Ltd. Plot No.-1 Gat No. 196 wadi warbe Tal- Igatpur Dist- Nashik कॅरी बॅग वर्जिन 2.33 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-308- 2006
2/11/2006
1/12/2011
309
M/s Chandra Plastics A- 33/2 MIDC Wardha dist - Wardha कॅरी बॅग वर्जिन 200 Kg/ d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-309- 2006
2/12/2006
1/12/2011
310
M/s Thakkar Industries A- 3 MIDC Latur Aurangabad कॅरी बॅग वर्जिन 333.33 kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-310- 2006
2/12/2006
1/12/2011
311
M/s Suraj Industires PLOT No. A.33, MIDC Ind Area Wardha Dist- Wardha. Carry bag virgin / कंटेनर वर्जिन 0.33 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-311- 2006
2/12/2006
1/12/2011
312
M/s Rajani Plastic Industries S. No. 18 D, Ganeshpur, Phandharkawada, Dist - Yavatmal कंटेनर वर्जिन / recycle 0.25 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-312- 2006
2/12/2006
1/12/2011
313
M/s Giriraj Plastics Plot No. U – 40 MIDC, Hingna Rd, Nagpur, Dist - Nagpur Carry bag virgin / recycle 400 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-313- 2006
2/12/2006
1/12/2011
314
M/s Baba Enterprises A- 26, MIDC Dasarkhed, Tal- Malkapur Dist Buldhana >कॅरी बॅग वर्जिन 0.3 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-314- 2006
02/12/2006
01/12/2011
315
M/s Balaji Plastics Plot No. C-32, MIDC, Industrial Estate, Hingna, Dist - Nagpur कॅरी बॅग वर्जिन 0.67 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-315- 2006
2/12/2006
1/12/2011
316
M/s Ambika Plastic Plot No. MIDC, Hingna Rd, Nagpur. कंटेनर वर्जिन 0.3 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-316- 2006
2/12/2006
1/12/2011
317
M/s Shreekrshina PlasticPlot No. 21- A amalgamed Ind, complex At- Asangaon shahpur Dist- thane कंटेनर वर्जिन 30 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-317- 2006
2/12/2006
1/12/2011
318
M/s Polymer Products Plot No. E – 48 MIDC Nagpur- 28 Carry bag virgin / recycled 1 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-318 – 2006
2/12/2006
1/12/2011
319
M/s Jalaram Flexo Lamination Pvt. Ltd. Plot No. U- 137, MIDC Hingna Rd. Nagpur Dist- Nagpur. कॅरी बॅग वर्जिन 0.9 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-319 – 2006
2/12/2006
1/12/2011
320
M/s V.S. Industry Shed No. W. 250 Phase – II MIDC, dombivali dist - Thane Carry bag virgin / कंटेनर वर्जिन 0.049 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि – बी-320 – 2006
2/12/2006
1/12/2011
321
M/s Tejas Polypack Industries U-59 MIDC Hingna Rd. Nagpur-16 कॅरी बॅग वर्जिन / 0.267 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-321 – 2006
2/12/2006
1/12/2011
322
M/s A.B.C. Products Plot No. 49, Bajapai Word, Gautam Nagar Gondia Bhandara कॅरी बॅग वर्जिन / 2.00 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-322 – 2006
2/12/2006
1/12/2011
323
M/s Pappu Plastics 240, Satnami Nagar Nagpur कॅरी बॅग वर्जिन 0.133T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-323 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
324
M/s Aditi Plastic 121 Small Factory Area, Bagadgani Nagpur कंटेनर वर्जिन 0.049 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-324 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
325
M/s Gurudeo Plastics Plot No. 7 Opp Power House Hiwari Nagpur Wathoda Rd. nagpur कॅरी बॅग वर्जिन 0.06 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-325 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
326
M/s Aadarsh Industries Plot No.B-317 MIDC Nanded कॅरी बॅग वर्जिन 0.1 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-326 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
327
M/s Snow Plast Plot No. D- 340 MIDC, Turbhe TTC Indl. Area, Navi Mumbai. कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-327 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
328
M/s Ashiward Industries H. No. 605, Wajegaon Tal- -Dist Nanded. कॅरी बॅग वर्जिन 150 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-328 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
329
M/s Shri Indusries Plot No. C- 54, Midc Indl. Area,Wardha dist- Wardha कंटेनर वर्जिन 0.56 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-329 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
330
M/s Prakash Polymers Gat No. 518 Vill Karanja Tal-Dist- Gondia. कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-330 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
331
M/s Premier Plastic Industry Plot No. C-1 MIDC Krushroe Tal- Naigaon Dist- Nanaded. कंटेनर वर्जिन 2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-331 – 2006
11/12/2006
10/12/2011
332
M/s S.S. Plastics.
Gata No. 1, K.K. Gupta Compound, Dr. R.P. Rd, Mulund (W)
Carry bag recycle 0.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-332 – 2006
20/12/06
19/12/2011
333
M/s Tirupati Plastic,
Gala No. 8, Bhunasingh, Yadav Compound, Dr. R.P. Rd, Mulund (W), Mumbai- 400 080.
Carry bag recycled 0.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-333 – 2006
20/12/06
19/12/2011
334
M/s Mahavir Traders.,Gala No. -1, Gr. Floor, Damji Shanji Industrial Complex, LBS Marg, Kamani Kurla (W) Carry bag 350 Kg /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-334 – 2006
20/12/06
19/12/2011
335
M/s Neelam Industries.,
Plot No. W-6, MIDC, Hingna, Dist- Nagpur
कॅरी बॅग वर्जिन 300 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-335 – 2006
22/12/06
21/12/2011
336
M/s Anjali Polyplast Pvt. Ltd.
Plot No.-6., Universal Ind. State, Sasagaon, Khopoli, Dist- Raigad.
कंटेनर वर्जिन 0.5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-336 – 2006
10/1/2007
9/1/2012
337
M/s Udyg Plastics,
Plot No. W-71, MIDC Hingna, Dist- Nagpur
कंटेनर वर्जिन 0.22 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-337 – 2006
22/12/06
21/12/2011
338
M/s Vinayak Plastics.,
Plot No. -5- 104, MIDC, Bhosari, Pune- 39
कंटेनर वर्जिन 1 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-338 – 2006
22/12/06
21/12/2011
339
M/s Sachin Auto Services,
Gala No.-1, Khindpade, NAzana Nagar, Link Rd, Bhandup (W) Mumbai- 78
Carry bag virgin / कंटेनर वर्जिन 5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-339 – 2006
22/12/06
21/12/2011
340
M/s Dhanshree Flexographics.,
C-19, Samaral Silk Mill Compound, LBS Marg, Vikhroli (W) Mumbai-79
कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-340 – 2006
10/1/2007
9/1/2012
341
M/s M.Amit & Company, Gala No. 104, Sun Mill Comp. Lower Parel, Mumbai-13 Carry bag virgin / recycled 76.67 Kg/d T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-341 – 2006
10/1/2007
9/1/2012
342
M/s Shri Ganesh Plastic Industries,
S.No. 51/1, P.No. 16/17, Tirupati Nagar, Deopur, Dhule
कॅरी बॅग वर्जिन 0.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-342 – 2006
10/1/2007
9/1/2012
343
M/s Rajendra Plastic Products.
Plot No. 3, Satnami Layout , BHandara Rd, Nagpur
कंटेनर वर्जिन/ recycled 0.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-343 – 2006
10/1/2007
9/1/2012
344
M/sTrimurti Mahalaxmi Polymers,
A-1, Bhinde Comp, Datmandir Rd, Bhandup (W) - 78
कॅरी बॅग वर्जिन 350 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-344– 2006
10/1/2007
9/1/2012
345
M/s Pooja Packaging,
Plot No. 8 (13), Sr. No. 220, Near Surya Conductors, Village- Khupri, Tal- Wada, Dist- Thane.
Carry bag virgin / recycled 280 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-345 – 2006
9/1/2007
8/1/2012
346
M/s Yash Packaging,
A- 18-19, Ind. Market, Opp Maharashtra Kala, Ghatkopar, Andheri Link Rd, Mumbai-72
कॅरी बॅग वर्जिन 250 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-346 – 2006
9/1/2007
8/1/2012
347
M/s Navneet Plastic Industries, Ramnagar, 3/8, Khadegovali (E) Vithhal Wadi Kalyan, Dist- Thane. Carry bag virgin (packaging bag) 100 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-347 – 2007
11/1/2007
10/1/2012
348
M/s Creative Plastics Pvt. Ltd., G- 3/8, MIDC, Ind. Area, Tarapur, Tal- Palghar Dist- Thane. कंटेनर वर्जिन 1,4,000 Nos/
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-348 – 2007
20/01/07
19/01/2012
349
M/s Unique Enterprise
D- 296, TTC, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai
कंटेनर वर्जिन 0.1 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-349 – 2007
20/01/07
19/01/2012
350
M/s Nova Packaging
B-110, Ghatkopar Ind. Estate, Ghatkopar Mumbai- 78
कॅरी बॅग वर्जिन 0.367 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-350 – 2007
20/01/07
19/01/2012
351
M/s Harish Plastics & Rubber Industries, Plot No. 20, Atgaon Ind. Comp. Village – Atgaon Tal- Sahapur, Dist- Thane. कंटेनर वर्जिन 1.465 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-351 – 2007
20/01/07
19/01/2012
352
M/s Om Sai Plastic. Gala No. 12, Khindpada, Duck Line Rd, Bhandup (W) कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-352 – 2007
 
 
353
M/s Vimal Prints Gala No.-11, Desh Udyog MAndir, Ind. Estate, Caves Rd. Jogeshwari (E), Mumbai- 60. कॅरी बॅग वर्जिन 5 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-353 – 2007
20/01/07
19/01/2012
354
M/s Vora Enterprises, 1,Paisham Ganesh Galli, J.M.M. Marg, Asalpha (W), Mumbai- 084. कॅरी बॅग वर्जिन 350 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-354 – 2007
20/01/07
19/01/2012
355
M/s Sunshine Container (P) Ltd., Plot No. C- 34, MIDC BAramati, Tal- BAramati, Dist- Pune कंटेनर वर्जिन 0.333 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-355 – 2007
20/01/07
19/01/2012
356
M/s Super Poly Print, Samart Silk Mill Compound LBS. MArg, Vikhroli (W), Mumbai- 79 कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 /d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-356 – 2007
20/01/07
19/01/2012
357
M/s Premier Plastic Plot. 67/13, D- III, MIDC, Chinchwad Pune. कॅरी बॅग वर्जिन 0.267 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-357 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
358
M/s D.S.L. Packaging & Sales Pvt. Ltd. J-63/3, Add. MIDC, Kodavali, Murbad, Dist- Thane कंटेनर वर्जिन 6.7 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-358 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
359
M/s Gupta Engineering Works Gala No. A-3, Nirabai Ind. Estate, Dattamandir Rd, Bhandup (W) Mumbai-86 कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-359 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
360
M/s Anplast Pvt. LTd., 47 Ramgopal Ind.Estate, Dr. R.P. Rd, Mulund – (W), Mumbai कंटेनर वर्जिन 345 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-360 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
361
M/s Surya Kirti PolyPrint 3, Badawala Comp. Dargah Cross Rd, Bhandup (W) Mumbai-78 कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-361 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
362
M/s Sumario Plasto Unit No. 125, 1st Floor, Ramgopal Ind. Estate Opp. Jawahar Talkies, Mulund- (W) Mumbai-80 कंटेनर वर्जिन 0.6 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-362 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
363
M/s Arihant Industries. Unit No. A/17, Ground Floor, Minerva Ind. Estate, Mahur Village Opp L.B.S. Marg. Mulund (W), Mumbai-80 कंटेनर वर्जिन 0.83 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-363 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
364
M/s Jayshree Plastics
Gala No.1, Gupta Comp.Opp Jawahar Talkies R.P. Rd, Mulund (W), Mumbai - 80
कॅरी बॅग वर्जिन 350 Kg/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि - बी-364 – 2007
09/02/2007
08/02/2012
365
M/s. J.B. Industries, Gala No. 114, 1st Floor, Merchant Ind. Co.-Op. Sc., Vill-Waliv, Tal: Vasai, Dist: Thane कॅरी बॅग वर्जिन 0.33 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-365-2007
09/03/07
8/3/2012
366
M/s. Krishna Plastic, Unit No. 84, 1st Floor, New Unique Ind. Estate, Dr. R.P. Rd, Mulund (W), Mumbai-80 कंटेनर वर्जिन 0.33 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-366-2007
09/03/07
8/3/2012
367
M/s. Atshay Industries, Plot No. B-5/5, MIDC, Butibori, Dist: Nagpur कंटेनर वर्जिन 0.67 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-367-2007
09/03/07
8/3/2012
368
M/s. Trend Enterprises, Gala No. 1780, a/P-Zombadi, Tal: Guhagar, Dist: Ratnagiri कंटेनर वर्जिन 100 Kg/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-368-2007
12/03/07
11/3/2012
369
M/s. Perfect Plastic, Plot No. E-3/1, Old MIDC, Satara, Tal & Dist: Satara, कंटेनर वर्जिन 0.067 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-369-2007
12/03/07
11/3/2012
370
M/s. Krishna Polymers, P.N. 809, Bajpai Ward, Dist: Gondia, कॅरी बॅग वर्जिन 98.63 Kg/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-370-2007
09/03/07
8/3/2012
371
M/s. Tejaswani Plastic Ind., Plot No. A-127, MIDC, Chincoli, Tal: N-Solapur, Dist: Solapur कॅरी बॅग वर्जिन 0.2 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-371-2007
12/03/07
11/3/2012
372
M/s. Premdeep Plastics, Plot No. G-7, MIDC, Kudal, Tal: Kudal, Dist: Sindhudurg कॅरी बॅग वर्जिन 0.4 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-372-2007
30/03/07
29/03/2012
373
M/s. Essel Propack Ltd, Plot No. B-1/2, MIDC, Murbad, Dist: Thane कंटेनर वर्जिन 0.4 Million No. /D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-373-2007
30/03/07
29/03/2012
374
M/s. Essel Propack Ltd, Post: Vashimd, Tal: Shahapur, Dist: Thane कंटेनर वर्जिन 0.425 Million No./D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-374-2007
30/03/07
29/03/2012
375
M/s. Asma Plastics, Plot No. 44, Ind. Estate, Takiya Ward, Tal & Dist: Bhandara, कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-375-2007
30/03/07
29/03/2012
376
M/s. Essel Propack Ltd., Vill: Vadavall, post: Kudus, Tal: Wada, Dist: Thane कंटेनर वर्जिन 0.567 Million No./D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-376-2007
12/04/07
11/4/2012
377
M/s. Naveen Enterprise, A-5, Makharid Compound, Naikwadi, Near Suvega Ind. Ayyapa Lane, Saki naka, Navi Mumbai. Carry bag virgin/Rcycled, कंटेनर वर्जिन 5 T/D & 3 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-377-2007
26/04/07
25/04/2012
378
M/s. Shri Tirupati Industries, Plot No. D-1, MIDC-II, Akola, Dist: Akola. कंटेनर वर्जिन 0.33 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-378-2007
17/05/07
16/05/2012
379
M/s. Asha Polymers, Bahapavee Ward, Gautam Nagar, Gondia, Tal & Dist: Gondia. कॅरी बॅग वर्जिन 0.267 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-379-2007
17/05/07
16/05/2012
380
M/s. Mundra Polymers Pvt. Ltd., Nangpura Murri, Gondia, Tal & Dist: Gondia कॅरी बॅग वर्जिन 0.267 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-380-2007
17/05/07
16/05/2012
381
M/s. Shree Plast Industries, L-66, Additional MIDC, Tal & Dist: Satara कॅरी बॅग वर्जिन 58.33 Kg/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-381-2007
17/05/07
16/05/2012
382
M/s. Vaidya Industries, S No. 90/4, Ridhora, Tal: Balapur, Dist: Akola. कंटेनर वर्जिन 0.1 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-382-2007
17/05/07
16/05/2012
383
M/s. Krishna Plast, P. No. H-65/1, MIDC, Akola, Dist: Akola कंटेनर वर्जिन 1333.33 Nos./D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-383-2007
17/05/07
16/05/2012
384
M/s. Heramb Polyprint, Gala No. 17, Ground floor, Bhola Bhagvan Ind. Estate, I.B. Patel Rd, Goregaon (E), Mumbai-63. कॅरी बॅग वर्जिन 0.267 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-384-2007b
15/05/07
14/05/2012
385
M/s. Prameera Polymers Industries Pvt. Ltd., W-200 (B), MIDC, Phase-II, dombivali, Dist: Thane. कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-385-2007
17/05/07
16/05/2012
386
M/s. Cemech Engineering Industries, Plot No. W-21, MIDC, Hingna, Dist: Nagpur कॅरी बॅग वर्जिन 0.67 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-386-2007
17/05/07
16/05/2012
387
M/s. Rahul Packaging, Gala No. 219, 2nd Floor, Udyog Bhavan, Sharma Ind Estate, Valbhatt Rd, Goregaon (E), Mumbai-63 कॅरी बॅग वर्जिन 0.3 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-387-2007
15/05/07
14/05/2012
388
M/s. Prashant Plastics, Unit No. 103, 1st floor, Build No. 2, Tejapai Ind. Estate, Kurla-Andheri rd. Sakinaka, Mumbai-72 कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-388-2007
11/09/07
10/9/2012
389
M/s. Nalilni Enterprises, A-51, Osia Mata Compound, Vill- Kalher, Bhiwandi, Dist: Thane. कॅरी बॅग वर्जिन 1.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-389-2007
11/09/07
10/9/2012
390
M/s. Neo -Plast, Gala No. 36, Ramgopal Ind., Dr. R. P. Rd, Mulund, Mumbai कॅरी बॅग वर्जिन 0.350 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-390-2007
05/09/07
4/9/2012
391
M/s. Jay Plastics, 27/28, Jamnadas Ind. Estat, Dr. R. P. Rd, Mulund, Mumbai-80 कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-391-2007
05/09/07
4/9/2012
392
M/s. Bharat Plastics, G-A, Madani Estate, B. G. Rd, Bhandup(W), Mumbai. कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-392-2007
05/09/07
4/9/2012
393
M/s. Pandey plastics, 6, Sai Pooja Ind. Estate, Tulsi Pada, Bhandup (W), Mumbai कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-393-2007
05/09/07
4/9/2012
394
M/s. Jill Plast, Gala No. 31, Jamnadas Ind. Estate, Opp. Jawahar Talkies, Mulund (W), Mumbai. कॅरी बॅग वर्जिन 0.350 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-394-2007
05/09/07
4/9/2012
395
M/s. Maruti Polyplast, Gala No. 12, Kopankar Estate, Bhandup (W), Mumabi कॅरी बॅग वर्जिन 0.350 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-395-2007
05/09/07
4/9/2012
396
M/s. Jinesh Plast-o-Pack, Gala No. C-113, Bonanza Ind. Estate, Kandivali (E), Mumbai-80 कॅरी बॅग वर्जिन 1.2 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-396-2007
31/08/07
30/08/07
397
M/s. Doll Plast, Gala No. 111, Ramgoapal Ind. Dr. R. P. Rd., Mulund (W), Mumbai-80 कॅरी बॅग वर्जिन 350 Kg/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-397-2007
20/07/207
19/07/07
398
M/s. Pareek Plastics, Gala No. 113, Ramgopal Estate, Dr. R. P. Rd, Mulund (W), Mumbai-80 कॅरी बॅग वर्जिन 350 Kg/ D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-398-2007
20/07/207
19/07/07
399
M/s. Aurangabad Poly Containers Pvt. Ltd., Plot No. K-127, Unit No. 2, MIDC Area, Waluj, Aurangabad कंटेनर वर्जिन 1.67 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-399-2007
26/11/07
25/11/2012
400
M/s. Sunrise Technologies, Plot no. K-3, MIDC Indl. Area, Hingna Road, Nagpur. कॅरी बॅग वर्जिन 4.0 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-400-2007
26/11/07
25/11/2012
401
Prime Poly Print, 2/8, Sabun Bhavan, 187, Sheriff Devji Street, Mumbai-400 003. Carry bag virgin/ recycled 3.0 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-401-2007
19/11/07
18/11/2012
402
M/s. Sky Polymers, H. No. 1836, Sai Colony, Gargoti, Tal:Bhudargad, Dist: Kolhapur. कॅरी बॅग वर्जिन 0.167 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-402-2007
26/11/07
25/11/2012
403
M/s. N. A. M. Enterprises, Gala No. 3, Madani Estate, Derga Road, Sonapur Lane, Bhandup (W), Mumbai-072 कॅरी बॅग वर्जिन 0.350T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-403-2007
26/11/07
25/11/2012
404
M/s. Heena Plastics, Gala No. 6, Singh Chowk, Rajiv Gandhi Nagar, Solapur Lane, Bhandup (W), Mumbai-80. कॅरी बॅग वर्जिन 0.350T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-404-2007
26/11/07
25/11/2012
405
M/s. Suvidhi Plasto Pack Pvt. Ltd., Plot No. 17, Shed No. 9, Dewan & sons Ind. Estate, Village- Mahik, Tal: Plaghar, Dist: Thane. कॅरी बॅग वर्जिन 0.5 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-405-2007
26/11/07
25/11/2012
406 M/s. Shree Krishna Plastics & Packaging Pvt. Ltd., B-5, Gupta Indl. Complex, Jayshree Paints Compound, Asangaon, Tal: Shahapur, Dist: Thane. कॅरी बॅग वर्जिन 0.491 MT/D
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-406-2008
23/01/2008
22/01/2013
407 M/s. Ugraya Printing & Packaging Pvt Ltd, Plot No. 26, Survey No. 1/1/4/41, Dhanani Industrial Estate, Village- Manipur, Ganjad, Tal: Dahanu, Dist: Thane-401602 Carry Bag Virgin 0.367 MT/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-407-2008
23/01/2008
22/01/2013
408 M/s. Bombay Products, 833/A-1, Village Saori, Balaghat Road, Gondia, Dist: Gondia. Container virgin 0.13 MT/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-408-2008
23/01/2008
22/01/2013
409 M/s. Interpack Polymers, 125, Maa Umiya Sahakari Vasahat Maryadit, Mouza- Kapsi, Tal: Kamptee, Dist: Nagpur. Container virgin 58333 Nos/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-409-2008
23/01/2008
22/01/2013
410 M/s. Nasent Polymers Pvt. Ltd., D65, MIDC Indl. Hingna Road, Nagpur. Container virgin 0.1MT/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-410-2008
23/01/2008
22/01/2013
411 Ms/. Liberson Industries Pvt. Ltd., Plot No. U-45, MIDC Indl. Area, Hingna Road, Nagpur. Container virgin 0.667 MT/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-411-2008
23/01/2008
22/01/2013
412 M/s. Indian Plastic Industries, Gala No. B-2/5, S. No. 171 & 165/4, Radheshyam Indl. Complex, Asangaon, Tal: Shahapur, Dist: Thane. Carry Bag Virgin 0.2 T/d
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-412-2008
19/03/2008
18/03/2013
413 मेसर्स गीता पॅकेजिंग, प्लॉट क्र. सी-25, अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्र, नांदगाव पेठ, तालुका आणि जिल्हा: अमरावती Container virgin 0.667 MT/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-413-2008
19/03/2008
18/03/2013
414 मेसर्स हायड्रोपोल प्लास्टिक (इंडिया) प्रा. लि., प्लॉट क्र. 14 ते 29, पार्वती सहकारी औद्योगिक वसाहत, यादरव, तालुका: शिरोळ, जिल्हा: कोल्हापूर. Container virgin 2.5 T/D
एमपीसीबी/एचएसएमडी/प्लास्टिक रजि/B-414-2008
19/03/2008
18/03/2013