Section Title

Main Content Link

मुंबईतील जलतरण तलावांमध्ये पाण्याच्या गुणवत्तेचे सर्वेक्षण

जून २००६ मध्ये मुंबई व आसपासच्या परिसरातील जलतरण तलावांमधील पाण्याच्या गुणवत्तेचे सर्वेक्षण म. प्र. न‍ि. मंडळाने मुक्त व‍िरघळलेला क्लोरीनच्या मापदंडासाठी केले

         पिण्याच्या पाण्याच्या नंतर जलतरण तलावाची पाण्याची गुणवत्ता अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण ती मानवी शरीराबरोबर थेट संपर्कात येते आणि हे लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. म्हणूनच त्याची गुणवत्ता आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पाळली जावी आणि जलतरण तलावांमधून उत्सर्जन होणा-या सांडपाण्याचेदेखील मंडळाने ठरवलेल्या मानदंडांचे पालन केले पाहिजे. जलतरण तलावाचे क्लोरीनेशन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
          तथापि, आय एस ३३२८ : १९९३  नुसार जलतरण तलावासाठी एकूण मुक्त व‍िरघळलेला क्लोरीनसाठी रासायनिक सहिष्णुता इनलेटसाठी जास्तीत जास्त ०.५ मिलीग्राम / ल‍ि. आणि आउटलेटसाठी कम‍ितकमी ०.२ मिलीग्राम / ल‍ि. आहे. पाण्याची क्लोरीनची मात्रा योग्यतेत राखण्यासाठी त्याच्या सहनशीलतेनुसार पाळणे महत्वाचे आहे.
३० मे २००६  ते ३ जून २००६ या कालावधीत मुंबई व आसपासच्या भागातील विविध हॉटेल्स, खाजगी क्लब, महानगरपालीका पूल इत्यादीमधील जलतरण तलावांमध्ये व‍िरघळलेला क्लोरीनची एकाग्रता ओळखण्यासाठी म. प्र. न‍ि. मंडळामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. इतर संबंधित माहितीसह सर्व्हेचे निकाल सारणीबद्ध आहेत. म. प्र. न‍ि. मंडळाच्या मध्यवर्ती प्रयोगशाळेद्वारे ३२ (बत्तीस) ठिकाणांचे निरीक्षण केले गेले. विश्लेषण अहवाल असे दर्शवितो की ३२ ठिकाणापैकी २७ ठिकाणी मर्यादेपेक्षा जास्त एकुण व‍िरघळलेला क्लोरीन आहे. याबाबतची सव‍िस्तर माहिती अहवालात आहे. 

मुंबईतील जलतरण तलावांमध्ये व‍िरघळलेला क्लोरीनचे निरीक्षण

अ.क्र.
ठ‍िकाण
जलतरण तलावाची क्षमता (लिटरमध्ये)
डोस
क्लोरीनेशन
वारंवारता
व‍िरघळलेला क्लोरीन पीपीएम
१.
हॉटेल ताजमहाल (मुख्य) गेटवे ऑफ इंडिया
७,८०,०००
कॅल्शियम हायपोक्लोराईड प्रति डोस २-३ किलो दररोज ३ वेळा
१.३३
२.
हॉटेल ताजचे अध्यक्ष कफ परेड
१,५९,११०
आयोनायझर सीयू इलेक्ट्रोड आयोनायझर सतत काम करते
३.९९
हॉटेल हिल्टन टॉवर्स नरिमन पॉईंट
४,५४,६००
टीसीसीए -९०  ग्रॅन्यूल द‍िवसातुन दोनदा सकाळी आणि दुपारी
१.०६
ओबेरॉय टॉवर्स हॉटेल नरिमन पॉईंट
३,६३,६८०
टीसीसीए -९०  ग्रॅन्यूल द‍िवसातुन दोनदा सकाळी आणि दुपारी
१.२४
हॉटेल मरीन प्लाझा मरीन ड्राइव्ह
६०,०००
ब्लीचिंग पावडर प्रति डोस २.५ किलो दिवसातून एकदा
०.४९
सीसीआय क्लब ऑफ इंडिया लि.
५,४०,०००
क्लोरीन गॅस 2 तास सकाळी आणि 2 तास संध्याकाळी दिवसातून दोनदा क्लोरीन गॅस
३.६८
गरवारे क्लब हाऊस चर्च गेट
१२,००,०००
क्लोरीन गॅस ०.८ कि.ग्रा./ तास कायम ठेवला जातो दिवसातून दोनदा सकाळी आणि संध्याकाळ स्विमिंग पूलच्या वेळेवर सतत
२.२२
 पोलिस जिमखाना चुर्णी रोड
५,५३,४८८
टीसीएए-९० साधारण डोस दिवसातून दोनदा
०.४४
मफातलालप्रा. क्लबपूलगिरगाव  पुरूष पोहण्याचातलाव
१,२७,२८८
क्लोरीन१ते१.२५किलो / तास दिवसातूनदोनदाजलतरणतलावाच्यावेळेवरसतत
०.१७
स्त्री पोहण्याचातलाव
१,२१,७८०
क्लोरीनगॅसची पातळी जास्तीतजास्त०.२पीपीएमराखलीजाते जल तरणतला वाच्यावेळे ससततक्लोरीनवायू
०.१७
१०
डब्ल्यू.आय.ए.ए. क्लबलिमिटेडमलबारहिल
३,१६,८००
ब्लीचिंगपावडर५किलोते७५लीटर + फिटकरी दिवसातूनएकदा
०.६२
११
ब्रीच कँडी चाजलतरणतलाव
६,००,०००
क्लोरीनगॅसची पातळी २ किलो / ता. ०.८ ते १.२पीपीएम ठेवली दर 2 तासांनी दिवसा तूनतीनदा
९.१
१२
भाटिया हॉस्पिटल ग्रँट रोड जवळीलवॉलेस अपार्टमेंट
९,६०,०००
ब्लीचिंग पावडर दररोज एकदा / दोनदात पासणीनंतर आवश्यक असल्यास
१.२४
१३
वाय.एम.सी.ए. मुंबई सेंट्रल
९,६०,०००
क्लोरीनवायू दिवसातून दोनदा पोहण्याच्या वेळे वरसतत क्लोरीनेशन
१.४६
१४
महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्र, परळ
१६,४८,०००
क्लोरीनगॅस०.५ –०.९किलो / तास दिवसातून दोनदा पोहण्याच्या वेळे वरसतत
१.०६
१५
हॉटे लले रॉयल मेरीडियन सहारअंधेरी
२,४०,०००
टीसीसीए -९०, १००ग्रॅमप्रतिदिन (३०-४०ग्रॅम / दिवस) सकाळी ६ पासून प्रारंभ. दर ३ तासानंतर तपासणी करुन डोसद्या
२.६६
१६
ग्रँड मराठा शेरेटन, सहार अंधेरी
१,८०,०००
टीसीसीए-९०२००ग्रॅम / डोस दिवसातून एकदाकिं वादोनदा
२.७५
१७
ग्रँड इंटर कॉन्टिनेंटल सहार
४,००,०००
लिक्विडक्लोरीन, सोडियमहायपोक्लोराईड दिवसातून दोनदा
०.८४
१८
ग्रँड इंटर कॉन्टिनेंटल सहार
५,००,०००
टीसीसीए-९०१किलो / डोस दिवसातून दोनदा
३.१५
१९
ऑर्किडसांताक्रूझ
१,००,०००
ओझोनेटर सतत क्लोरीन वापरले नाही
बीडीएल
२०
ग्रँड हयात मुख्य तलाव
३,८५,०००
टीसीसीए - 90 प्रति डोस  1 किलो दिवसातून एकदा
४. ०४
सदनिका पूल
१,७५,०००
टीसीसीए – ९० प्रती डोस  ७०० ग्रॅम किलो  दिवसातून एकदा
३. ७७
२१
ताज लँड बॅन्ड स्टँड वांद्रे
५,४०,०००
टीसीसीए - ९० दिवसातून तीनदा
१. ४२
२२
हॉटेल सी रॉक वांद्रे
६,००,०००
सोडियम हायपोक्लोराइट, २० किलो / डोस दिवसातून दोनदा
०. ५३
२३
हॉटेल सी प्रिन्सेस जुहू
३,५०,०००
टीसीसीए -९०  ६०० ग्रॅम - ८०० ग्रॅम दिवसातून एकदा
६. १३
२४
हॉटेल रमाडा प्लाझा जुहू
१,५०,०००
ब्लीचिंग पावडर दिवसातून एकदा
०. ९७
२५
जे.डब्ल्यू.मॅरियट जुहू मुख्य तलाव
६,००,०००
टीसीसीए -९०,  १.५ किलो दिवसातून एकदा
४. ०४
मुलांचा तलाव
१,२५,०००
टीसीसीए - ९०, ३०० ग्रॅम दिवसातून एकदा
०. ३५
विशेष थेरपी पूल
२,५०,०००
टीसीसीए - ९०, ५०० ग्रॅम दिवसातून एकदा
८. ७
२६
हॉटेल हॉलिडे इन जुहू
३,००,०००
टीसीसीए - ९०, ३०० ग्रॅम दिवसातून एकदा
१. ०२
२७
हॉटेल सन-एन-सँड, जुहू
३,५०,०००
टीसीसीए -९० दिवसातून एकदा
२. ८४
२८
ओट्टर्स क्लब जुहू
९,६०,०००
क्लोरीन गॅस ८ किलो / तास दिवसातून दोनदा पोहण्याच्या वेळेवर सतत क्लोरीनेशन
०. ८९
२९
खार जिमखाना
११,००,०००
क्लोरीन वायू ०. ८ किलोग्राम ते १.० किलो / तास + कॉस्टिक सोडा ४ किग्रा / दिवस
गाळणे नंतर  शिल्लक टाकी ते पूल  मध्ये
दिवसातून दोनदा पोहण्याच्या वेळेवर सतत क्लोरीनेशन
०. ८९
३०
विलिंडन कॅथोलिक जिमखाना, सांताक्रूझ
४,००,०००
ब्लीचिंग पावडर ३ किलो / डोस दिवसातून दोनदा 
०. ९३
३१
एमजीएम जलतरण तलाव शिवाजी पार्क दादर
दुरुस्ती व देखभाल चालू आहे
   
 
३२
लीला केम्पिन्स्की
४,००,०००
सोडियम हायपोक्लोराइड ते ०. ८ ते  १. ० पीपीएम राखली जाते ५ लीटर / दिवस प्रत्येक ताशी देखभाल निरीक्षण केले जाते
देखभाल अंतर्गत