Section Title

Main Content Link

पर्यावरणीय मंजूरी (सार्वजनिक सुनावणी) ईआयए अधिसूचना 2006 च्या श्रेणी १ (अ) अंतर्गत "बी", एसओ १४१ (ई) दिनांक १५. ०१. २०१६, एमओईएफ आणि सीसी, एसओ ३६११ (ई), दिनांक २५/७/२०१८, टिकाऊ वाळू उत्खनन व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे २०१६, खाण धोरण २०२० (I) तालुका - सोनपेठ जिल्हा - परभणी (महाराष्ट्र) करार वैधता: -२०१९-२० (१ वर्ष), अभ्यास कालावधी: -नांव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी.