Section Title

Main Content Link

All Standing Orders

केन्द्रीय जल (प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1981 च्या अंतर्गत कायद्याच्या न्यायालयात अर्ज/तक्रारी दाखल करण्यासाठी मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांचे/उप-प्रादेशिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिकार-पत्र. आणि उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात मंडळाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अधिकार-पत्र.