Section Title

Main Content Link

Nashik

About Us- Offices
Sr. No Regional Office Address Jurisdiction Phone Fax Email
1. Nashik  Udyog Bhavan, First Floor, Trimbak Road, Near ITI, Satpur, Nashik - 422007 Nashik , Ahmednagar, Jalgaon , Dhule, Nandurbar district.

0253 - 2365150

0253 - 2365150

ronasik@mpcb.gov.in,

mpcbnasik@mpcb.gov.in

Sub-Regional Offices

i.

S.R.O.Nashik Udyog Bhavan, First Floor, Trimbak Road, Near ITI, Satpur, Nashik - 422007 Nashik distrct. 0253 - 2365161 0253 - 2365161 sronasik@mpcb.gov.in
ii. S.R.O. Jalgaon Old Shri Bhikamchand Jain Municipal Market Building , Hall No. A , 3rd floor, Jalgaon - 425 001 Jalgaon district 0257 - 2221288 0257 - 2221288 srojalgaon1@mpcb.gov.in
iii. S.R.O. Dhule 2nd Floor, Fulchand Plaza, B.C. College Road,Near S.S.V.P.S. Engineering College,Near vidya Nagari,Devpur, Dhule- 424 001 Dhule , Nandurbar district.

02562-273730/273731

- srodhule@mpcb.gov.in
iv. Ahmednagar Savitribai Fule Vyapari Sankul, 1st Floor, Hall No. 2 & 3, Near TV Center, Savedi, Ahmednagar- 414003 Ahemdnagar district. 0241 - 2470852 0241 - 2353852 sroahmednagar@mpcb.gov.in
v. Nashik Lab Udyog Bhavan, First Floor, Trimbak Road, Near ITI, Satpur, Nashik - 422007 - 0253 - 2365150 0241 - 2353852 sroahmednagar@mpcb.gov.in