Section Title

Main Content Link

ठाणे जिल्ह्याच्या भाग उप प्रादेशिक कार्यालयात उल्लेख

Address

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्लॉट क्रमांक पी -30, 5 वा मजला कार्यालय कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेककाक, ठाणे - 400 604

Telephone No
020-25802272
Fax No
022-25805398
Email
rothane[at]mpcb[dot]gov[dot]in
mpcbthane[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Office Region
Office Type