Section Title

Main Content Link
औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख
वर्ष २००३-२००४ साठी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून बनलेली राखेच्या वापराची स्थिती

२००५-२००६

२००४-२००५

२००३-२००४