Section Title

Main Content Link

सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि आदेशात नमूद केलेल्या इतर मुद्द्यांसाठी 16-01/2019 च्या माननीय एनजीटी आदेशानुसार राज्यस्तरीय देखरेख समितीची स्थापना.

घन कचरा