Section Title

Main Content Link

औद्योगीक स्थाने - दगड खाणी साठी स्थानांचे मापदंड

औद्योगीक स्थाने

दगड खाणी साठी स्थानांचे मापदंड

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिनांक 30/3/99 रोजी आयोजित केलेल्या आपल्या 123व्या बैठकीमध्ये दगड खाणींच्या ठिकाणांसाठी मापदंड निर्धारित केले आहेत, ते पुढील प्रमाणे आहेत-

  1.  दगडांची खडी करणाऱ्या खाणी जवळच्या मानवी वस्तीपासून कमित कमी 500 मिटर अंतरावर असाव्यात.
  2. दगडांची खडी करणाऱ्या खाणी राज्य महामार्ग/राष्ट्रीय महामार्गा पासून कमित कमी 500 मिटर अंतरावर असाव्यात.