Section Title

Main Content Link

घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम 2003 अंतर्गत प्राधिकरण

संमती व्यवस्थापन

नियम नुसार घातक कचरा संकलन / रिसेप्शन / उपचार / वाहतूक / स्टोरेज / विल्हेवाट अधिकृतता मंडळाने प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
हा विभाग अर्ज शुल्क इत्यादी माहिती पुरविते

2003 मध्ये दुरुस्ती म्हणून अनुसूची घातक कचरा नियम 1 आणि 2, 1989

नियम अनुसूची 1 घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती प्रक्रिया यादी देते. वेळापत्रक स्तंभ 3 मध्ये नमूद कचरा निर्माण प्रदान घातक टाकावू पदार्थांची निर्मिती प्रक्रिया म्हटले जाते जे हे वेळापत्रक मध्ये सूचीबद्ध 44 प्रक्रिया आहेत.

नियम वेळापत्रक दुसरा कचरा भिन्न वर्ग एकाग्रता मर्यादा कचरा पदार्थ यादी देते. घातक कचरा प्रत्येक वर्गाच्या वेळापत्रक मध्ये नमूद कचरा पदार्थ एकाग्रता नुसार 5 वर्ग वर्गीकरण करण्यात येते.