Section Title

Main Content Link

नाशिक

पारित केलेल्या बंदच्या निर्देशाची स्थिती

उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची स्थिती (18/02/2013 नुसार) -नाशिक क्षेत्र

अ.क्र. उद्योगाचे नाव पत्र क्र. आणि तारखेनुसार बंद करण्याचे निर्देश पुन्हा सुरु करण्याविषयी निर्देशांचे तपशील
1
मेसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि. जिल्हा नागपूर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-244/2482 तारीख 19/06/2010
एमपीसीबी/बीओ/पीआणिएल डिव्हिजन/बी-4134 तारीख 28/06/2010
2
मेसर्स बेड्मुथा इंडस्ट्री लि., युनिट क्र. II, प्लॉट क्र.ए-70=72, एसटीआयसीई मुसळगाव, सिन्नर, जिल्हा नाशिक

 

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-530/9405 17/05/2012

एमपीसीबी/बीओ/जेडी(एपीसी)/डीआयआर-81/टीबी-1/बी-32285 तारीख 23.05.2012
3 मेसर्स एडीएफ फुड्स लि., प्लॉट क्र. ई-5, एमआयडीसी मालेगाव, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/495/ 935/27/02/2012

एमपीसीबी/आरओएनके/06/2037/2012 तारीख 14.03.2012
4 मेसर्स बी.एस. मेटल्स, प्लॉट क्र. डी-21, एमआयडीसी अंबड, जिल्हा नाशिक
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/511/8029/18/04/2012
उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
5
मेसर्स विनोद इंजिनियरींग, प्लॉट क्र. एम-80, एमआयडीसी अंबड, जिल्हा नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/513/8032/18/04/20122

एमपीसीबी/आरओएनके/2012.11218 तारीख 13.12.2012

6

मेसर्स अवधूत एन्टरप्राईजेस, प्लॉट क्र. एम-58, एमआयडीसी अंबड, नाशिक

 
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/514/8030/18/04/2012
उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
7
मेसर्स श्री साई इंडस्ट्री, प्लॉट क्र. – डी-25, एमआयडीसी अंबड, नाशिक
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/515/8031/18/04/2012
एमपीसीबी/आरओएनके/2012/11257 तारीख 18.12.2012
8
मेसर्स सप्तश्रृंगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लॉट क्र. बी-58, एनआयसीई, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/544/9915/03/07/2012

उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
9

मेसर्स साई एन्टरप्राईजिस, (मेसर्स हेम एन्टरप्राईजेस) प्लॉट क्र. बी-58, एनआयसीई सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/546/9957/07/07/2012

उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
10

श्री राम एन्टरप्राईजेस प्लॉट क्र. बी-58, एनआयसीई एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/547/9956/07/07/2012

उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
11

मेसर्स बेलमार्क्स मेटल वर्क्स, प्लॉट क्र. बी-273, एमआयडीसी मालेगाव, तालुका सिन्नर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/575/10586/15/09/2012

बीओ/जेडी(एपीसी)/डीआयआर/बी-5839 तारीख 26.09.2012

12

मेसर्स भगवती फेरो मेटल प्रा.लि., प्लॉट क्र. जी-7, एमआयडीसी मालेगाव, सिन्नर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/आयडी/668/11460/31/12/2012

उद्योगाने पुन्हा सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर केला नाही.
13

मेसर्स अपूर्वा इंडस्ट्री, प्लॉट क्र. डब्ल्यू-82/ए, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/2874 तारीख 14.07.2011

एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-02/11/2011/4911 तारीख 19.11.2011.

14

मेसर्स नयन मेटल, प्लॉट क्र. एच-43, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/2876 तारीख 14.07.2011

एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-02/11/2011/4912 तारीख 19.11.2011.

15

मेसर्स कुणाल एन्टरप्राईजेस, डब्ल्यू-84/ए, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/2875 तारीख 14.07.2011
एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-02/11/2011/4913 तारीख 19.11.2011.
16

मेसर्स डी. एम. एन्टरप्राईजेस, प्लॉट क्र. एफ-33, एमआयडीसी सातपूर, जिल्हा-नाशिक.

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/2873 तारीख 14.07.2011
एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-02/11/2011/4914 तारीख 19.11.2011
17

मेसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज, प्लॉट क्र. एफ-33, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/2877 तारीख 14.07.2011

एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-02/11/2011/4915 तारीख 19.11.2011

18

मेसर्स वॅक्सन फार्मा, प्लॉट क्र. 77, स्टेशन रोड, सहकारी औद्योगिक वसाहत लि., कोपरगाव, तालुका- कोपरगाव, जिल्हा- अहमदनगर

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-215/244 तारीख 27/10/2010
या उद्योगातील विस्फोटानंतर बंद करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले, आता उद्योग कायमचा बंद आहे.
19
मेसर्स गॅल्को एक्स्ट्रुशन्स प्रा. लि., गेट क्र. 192/196, 1ए, एमआयडीसी जवळ निंबाळक, अहमदनगर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-439/2287 तारीख 09/06/2011

बीओ/जेडी(एपीसी)/डीआयआर-64-रिस्टार्ट/बी 3342/ तारीख 16.06.2011.

20

मेसर्स मुला एसएसएसके लि.

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-541/9816 तारीख 18/06/2012
बीओ/पीआणिएल डिविजन/बी-3953 तारीख 27/06/2012
21
मेसर्स शिर्डी कंट्री इन प्रा. लि., (सेंट लौरेन सुटस) अ.क्र.5/19 मौजे-शिर्डी तालुका-राहता, जिल्हा अहमदनगर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-549/9981 तारीख 10/07/2012
एमपीसीबी/पीएएमएस/सीओएन आर.डीआयआर/बी-4862 तारीख 07/08/2012
22

मेसर्स कामाखीमाता स्टोन क्रशर गेट क्र. 220 ए/पी. भोरवाडी तालुका आणि जिल्हा अहमदनगर.

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-557/10215 तारीख 01/08/2012
20.12.2012 तारखेच्या पत्र क्र. 11349 द्वारा प्रादेशिक कार्यालयाद्वारा मुख्यालयाला पुन्हा सुरु करण्याबाबतचे निर्देश अजून प्राप्त झाले नाहीत. तथापि, मुख्यालयाने एसआरओ, अहमदनगरला उक्त उद्योगाच्या वर्तमान स्थितीस साफार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची प्रतीक्षा आहे.
23

मेसर्स नर्मदा क्रश मेटल गेट क्र. 105 ए/पी-सौंदाला तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर (नकारासाठी)

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-671/2012 तारीख 23/01/2013

एमपीसीबी/पीएएमएस/एनसीएम/बी-3564 तारीख 08/06/2012

24
मेसर्स श्रीगोंडा एस.एस.के. लि., (साखर विभाग), श्रीगोंडा फॅक्टरी, तालुका श्रीगोंडा जिल्हा अहमदनगर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-671/2012 तारीख 23/01/2013
आरपीएडी/फॅक्स/हस्ते सुप्रत क्र.6965 तारीख 23/11/2012
25

मेसर्स कल्पतरू अॅग्रो केम इंडस्ट्रीज, प्लॉट क्र. एन-110, एमआयडीसीजळगाव, जळगाव .

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-586/10808/2012 तारीख 22/10/12

आता उद्योग बंद झाला आहे आणि पुन्हा सुरु करण्यासाठी अर्ज दिला नाही