Section Title

Main Content Link

All Laboratories are ISO 9001:2008 and OHSAS 18001:2007 Certified.

 • Sr. No.: 1
  Name of the Laboratory: मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी विभाग, मुंबई.
  अधिकारक्षेत्र:
  सर्व प्रयोगशाळा आणि इतर नेमून दिलेली कामे
  Address:

  “कल्पतरू-पॉइन्ट” 3रा मजला, सिनेप्लॅनेटसमोर, सायन सर्कल, सायन (पू),मुंबई – 400 022.

  Telephone/ Fax No.:
  (022 ) 24012659
  View Details: Know More
 • Sr. No.: 2
  Name of the Laboratory: मध्यवर्ती प्रयोगशाळा नवी मुंबई
  अधिकारक्षेत्र:
  आरओ मुंबई (उपविभागीय कार्यालय मुंबई – I,II,III,IV) प्रादेशिक अधिकारी नवी मुंबई (एसआरओ-नवी मुंबई - I,II, तळोजा) प्रादेशिक अधिकारी रायगड (एसआरओ रायगड I,II), प्रादेशिक अधिकारी कल्याण (एसआरओ I,II,III,IV, भिवंडी)
  Year of Establishment:
  1971
  Address:

  “निर्मल भवन”, प्लॉट क्र. -3, टीटीसी, एमआयडीसी, शील-महापे रोड, 
  नवी मुंबई – 400 701

  (022) 67195012/(022) 67195032
  Telephone/ Fax No.:
  27780684
  View Details: Know More
  icclab@mpcb.gov.in, soclab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 3
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नागपूर
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी नागपूर (उप प्रादेशिक अधिकारी नागपूर-I,II, भंडारा) प्रादेशिक अधिकारी अमरावती (उप प्रादेशिक अधिकारी
  अमरावती-I आणि II, उप प्रादेशिक अधिकारी अकोला), प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर (केवळ पाण्याचे नमुने उप प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर)
  Year of Establishment:
  1984
  Address:

  उद्योग भवन, 6वा मजला, सिव्हील लाईन्स,
  नागपूर -400 001

  Telephone/ Fax No.:
  (0712) 2557231, 2560851
  View Details: Know More
 • Sr. No.: 4
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, औरंगाबाद.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी औरंगाबाद (उप प्रादेशिक अधिकारी -औरंगाबाद-I,II,लातूर, नांदेड, परभणी)
  Year of Establishment:
  1984
  Address:

  पर्यावरण भवन, ए-4/1, धूत हॉस्पिटलच्या मागे, चिकलठाणा एमआयडीसी, जालना रोड, 
  औरंगाबाद-431 005.

  (0240) 2473462/(0240) 2473463
  Telephone/ Fax No.:
  2473461
  View Details: Know More
  soaurangabadlab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 5
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नाशिक.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी नाशिक (उप प्रादेशिक अधिकारी - नाशिक, जळगाव-I आणि II, अहमदनगर.)
  Year of Establishment:
  1994
  Address:

  उद्योग भवन, 1ला मजला, सातपूर एमआयडीसी, आयटीआयजवळ, 
  नाशिक - 422 107.

  (0253) 2365161
  Telephone/ Fax No.:
  2362820
  View Details: Know More
  sonashiklab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 6
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, पुणे.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी पुणे (उप प्रादेशिक अधिकारी पुणे-I,II, पिंपरी, चिंचवड, सोलापूर, सातारा)
  Year of Establishment:
  1995
  Address:

  अ. क्र. 21/5, एफ.पी.क्र.28 जोग सेंटर, 3रा मजला, मुंबई पुणे रोड,वाकडेवाडी,
  पुणे- 411 003.

  (020) 25811698
  View Details: Know More
  sopunelab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 7
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, ठाणे.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी ठाणे (उप प्रादेशिक अधिकारी ठाणे-I,II, तारापूर I आणि II)
  Year of Establishment:
  1998
  Address:

  प्लॉट क्र. प-30, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 5वा मजला, वागळे औद्योगिकवसाहत, 
  ठाणे-400 604.

  (020) 25820423/(020) 25829582
  Telephone/ Fax No.:
  25805398
  View Details: Know More
  sothanelab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 8
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, चिपळूण.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी कोल्हापूर (उप प्रादेशिक अधिकारी कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, चिपळूण) उप प्रादेशिक अधिकारी महाड
  Year of Establishment:
  1998
  Address:

  पारकर कॉम्प्लेक्स, 1ला मजला, नगर परिषदेच्या मागे, चिपळूण, जिल्हारत्नागिरी.

  (02355) 261970
  View Details: Know More
  sochiplunlab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 9
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर (एसआरओ चंद्रपूर), उप प्रादेशिक अधिकारी अमरावती)
  Year of Establishment:
  2008
  Address:

  नवी प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, ब्लॉक क्र. 13 आणि 14 मूळ रोड, 
  चंद्रपूर - 411 401.

  (0717) 2272416
  View Details: Know More
  sochandrapur@mpcb.gov.in