To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    भरती

    
तांत्रिक सहायक (कंत्राटी) या पदाच्या जाहिरातीबाबत.
    
प्रशासकीय व वित्त सल्लागार, वैज्ञानिक सल्लागार,लघुलेखक पदांसाठी सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवाकरार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबतची जाहिरात.
    
संचालक (पर्यावरण) या पदावर प्रतिनियुक्तीने भरतीची जाहिरात
    
    
    
    
    
    
संग्रह
    
Go Top

  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022