To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    बाह्य एजन्सी व्दारे प्रकल्प / लोकाभ्यास
 

पाणी / हवा यावरील देखरेखीच्या नेटवर्कचा पुर्नविचार / मजबुतीकरण

अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एच ओ डी
1
एम पी सी बी साठी पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख करण्यासाठी आखलेल्या युक्त्या.
पर्यावरण व्यवस्थापन केंद्र एल एल पी
.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
6 आठवडे
4.50 लाख
जे डी पाणी
 
 
This webpage is last modified on Thursday, August 03, 2017 12:32:52 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022