To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    बाह्य एजन्सी व्दारे प्रकल्प / लोकाभ्यास
 

तेल गळणे संबंधित अभ्यास

अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एच ओ डी
1
तेलाच्या गळतीमुळे पर्यावरणावर होणार्‍या प्रदुषण / हानी या परिणामांंचे मुल्यांकन इ आय ए याचा अभ्यास. एन इ इ आर आय
एन इ इ आर आय
12.08.2011(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
30 दिवस
-
आर ओ एच क्यू
2 तेलाच्या गळतीमुळे पर्यावरणावर होणार्‍या प्रदुषण / हानी या परिणामांंचे मुल्यांकन इ आय ए याचा अभ्यास.याच्या कामाच्या आदेशातील सुधारणा
एन इ इ आर आय
3 महिने
रुपये 37.5 लाख
आर ओ एच क्यू
 
 
This webpage is last modified on Thursday, August 03, 2017 12:32:52 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022