To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    बाह्य एजन्सी व्दारे प्रकल्प / लोकाभ्यास
 
धोकादायक टाकाऊ पदार्थ सादरीकरण लेखा परिक्षण
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एचओडी
1
सी एम डब्ल्यू टी एस डी एङ्ग सुवेधेचे सादरीकरण लेखा परिक्षण मे. महाराष्ट्र एनव्हायरो पॉवर लि., शिरुर, पुणे
एन इ इ आर आय
06.05.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
3 महिने
रु. 8.5 लाख
आर ओ एस क्यू.
2
सी एम डब्ल्यू टी एस डी एङ्ग सुवेधेचे सादरीकरण लेखा परिक्षण मे. मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट लि. पनवेल, रायगड
एन इ इ आर आय
06.05.2013कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
3 महिने
रु. 11.5 लाख
आर ओ एस क्यू.
3
सी एम डब्ल्यू टी एस डी एङ्ग सुवेधेचे सादरीकरण लेखा परिक्षण मे. ट्रान्स ठाणे वेस्ट मॅनेजमेंट असोसिशन, नवी मुंबई
एन इ इ आर आय
11.03.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 महिने
रु. 4 लाख
आर ओ एस क्यू.
4
ऍसिड वसुली प्लॅन्ट साठीचे तांत्रीक मुल्यांकन ए आर पी, एम आय डी सी, बूटीबोरी, नागपुर
एन इ इ आर आय
08.07.2014कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
6 महिने
रु. 17 लाख
जे डी हवा
 
 
This webpage is last modified on Thursday, August 03, 2017 12:32:53 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022