To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    बाह्य एजन्सी व्दारे प्रकल्प / लोकाभ्यास
 
सी इ पी आय शी संबंधीत देखरेख
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एचओडी
1
महाराष्ट्रातील मोठया प्रताणावर दुषीत झालेले पृष्ठ भागावरील पाणी, टाकाऊ पाणी आणि जमीनी खालील पाणी प्रदुषित झालेली ठिकाणे म्हणजेच चंद्रपुर, डोंबिवली, औरंगाबाद, नवी मुंबई, तारापुर येथील देखरेख, नमुने घेणे, ढगांचे पृथक्करण, सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता यावरील प्रकल्प
अश्वमेध इंजिनीयर्स आणि कन्सलटंटस, नाशिक
26.02.2013कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
10 दिवस
नमुना आधार
जे डी (ए पी सी)
2
महाराष्ट्रातील मोठया प्रताणावर दुषीत झालेले पृष्ठ भागावरील पाणी, टाकाऊ पाणी आणि जमीनी खालील पाणी प्रदुषित झालेली ठिकाणे म्हणजेच चंद्रपुर, डोंबिवली, येथील देखरेख, नमुने घेणे, ढगांचे पृथक्करण, सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता यावरील प्रकल्प
अश्वमेध इंजिनीयर्स आणि कन्सलटंटस, नाशिक
01.11.2013कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
1 महिना
नमुना आधार
जे डी (ए पी सी)
 
 
This webpage is last modified on Thursday, August 03, 2017 12:32:54 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022