To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    बाह्य एजन्सी व्दारे प्रकल्प / लोकाभ्यास
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एचओडी
1
महाराष्ट्रातील औद्योगिक शहर केंद्रांच्या िऊहासाचे हवेच्या गुणवत्त्ेचेा मॉडेल आणि स्त्रावाची सविस्तर यादी र् र् या विषयावरील प्रकल्प ः चंद्रपूर क्षेत्रासाठी शास्त्रोक्त आधारीत धोरणासाठी स्त्रोत आणि हवेच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आणि कृती आराखडा.
एन इ इ आर आय आणि आय आय टी यांनी संयुक्तपणे
22.02.2013 कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.
2 वर्षे
रु. 32 लाख
ए एस (टी)
2
वणी औद्योगिक क्षेत्राच्या इ एम एङ्ग डब्लू आय आर, जि. यवतमाळ मैदानाच्या पर्यावरणाच्या स्थिती साठी आणि नियंत्रणासाठी साधनांचा विकास
एन इ इ आर आय आणि आय आय टी यांनी संयुक्तपणे
01.12.2012 कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.
9 महिने 3 महिन्यां पर्यंत वाढू शकेल
रु. 36 लाख
जे डी (ए पी सी)
 
 
This webpage is last modified on Thursday, August 03, 2017 12:14:46 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022