To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    सूचना - निविदा
wait
इ -टेंडर 736-फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आणि हाउसकीपिंग सेवांसाठी सेवा पुरवठादार निवडणे. संमंत्रकाची निवड
शुध्दीपत्रक:
wait
इ -टेंडर 485-महाराष्ट्रातील म.प्र.नि.मंडळाच्या प्रयोगशाळेसाठी ISO- 9001: 2015 पूनर्प्रमाणीत करण्यासाठी संमंत्रकाची निवड
wait
इ -टेंडर 468-म.प्र.नि.मंडळ- खरेदी, उभारणी व डेस्कटॉप चालु करणे
wait
इ -टेंडर 448-महाराष्ट्र राज्यातील निवडक प्रादेयिशक विभागातील व्यापक पर्यावरण प्रदुषण निर्देशांक बाबत विविध पर्यावरण घटकांचे संनियत्रण, नमुना संकलन व पृथ:करण सेवा पुरवठादारांची निवड
wait
इ -टेंडर 444-सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण ना हरकत सत्यापन समिती मंत्रालय मंबई येथील कार्यालयाचे नुतनीकरण. सुचना : काही तांत्रिक कारणामुळे संकेतस्थळावर दि.12/11/2016 रोजी संध्याकाळी 5 वाजल्यापासुन निविदा उपलब्ध करण्यात येत आहे.
Note:-काही तांत्रीक अडचणीमुळे, मंडळाच्या निवीदा संकेतस्थ्ळावर दि.12-11-2016 रोजी संध्याकाळी 5:00 वाजल्यापासून ई- निविदा उपलब्ध होतील
wait
इ -टेंडरइ -टेंडर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोव्हायडर फॉर एस. एल .ए बेस्ड आय . टी हार्डवेर सपोर्ट अँड मेन्टेनन्स
wait
इ -टेंडर ४२१ इ -टेंडर फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोव्हायडर फॉर स्टॅक स्टॅक अँड एम्बिएन्ट एअर मॉनिटरिंग फॉर सर्वेल्लन्स इन महाराष्ट्र स्टेट
wait
ई.ओ.आय उत्सर्जन व सांडपाणी सनियंत्रण माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करण्यासाठी सामायीक संगणकप्रणाली विकसीत करणे व अहवाल तयार करणे यासाठी निविदा आमंत्रण.
wait
ई-निविदा-४०४ तरल सेंद्रिय संयुगे तपास यंत्राची खरेदी
wait
ई-निविदा-४०३ गणेशोत्सव,दिवाळी व महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरातील ध्वनी पातळी संनियंत्रण दि.१२/०८/२०१६ रोजीच्या निविदापूर्व सभेचे इतिवृत्त
wait
निविदा महाराष्ट्र राज्यातील ई-कचरा सुची तयार करण्यासाठी सेवा पुरवठादारांची यादी करण्यासाठी इच्छुकाकडून निविदा अंमंत्रण
wait
ई-निविदा-३९८ अविरत हवा गुणवत्ता संनियंत्रण यंत्रणापूरवठा,उभारणी,कार्यान्वयन व देखभाल संबंधी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा
wait
ई-निविदा-३९४ वार्षिक दर कंत्राटानुसार प्रयोगशाळेची फिल्टर पेपर खरेदी.
wait
ई-निविदा-३९३ वार्षिक दर कंत्राटानुसार काच सामानांची खरेदी.
wait
ई-निविदा-३९२ वार्षिक दर कंत्राटानुसार प्रयोगशाळा रसायनांची खरेदी
wait
ई-निविदा -मंडळास संगणकीकृत रक्कम अदा करण्यासाठी यंत्रणासेवा पूरवठादाराची निवड
wait
ई-निविदा - मंडळ कार्यालयास टोनर/कारट्रिज पुरविण्यासाठी विक्रेत्यांची निवड
wait
ई-निविदा - संगणकीकृत रक्कम अदा करण्यासाठी यंत्रणा पुरवठादाराची निवड.   रद्द
wait
ई-निविदा -१ वर्ष २ महिन्यासाठी (फेब्रुवारी २०१६ ते मार्च २०१७)वाहन भाडे तत्वावर घेणे .
शुध्दीपत्रक:
wait
ई-निविदा -माहिती केंद्राच्या मुख्य सुविधा आधुनिकीकरणासाठी एकात्मिक यंत्रणेची निवड
wait
ई-निविदा -महाराष्ट्र राज्यातील म.प्र.नि.मंडळाच्या कार्यालयातील सॉफ्टवेअर विषाणू रोधकचा पुरवठा,आस्थापन,कार्यान्वयन व आधार
 
This webpage is last modified on Monday, April 15, 2019 05:38:07 IST

Note: Please note that all application forms and some informative files are in Acrobat PDF format. which require Acrobat Reader to open . If you don't have Acrobat Reader installed on your desktop.

Please download and Install Acrobat Reader

This webpage is mast modified on Monday, April 15, 2019 05:38:07 IST
 
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022