To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१९ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील
  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
गेल (इंडिया) लि., गेल जुबली टॉवर, प्लॉट नं. बी -३५-३६, सेक्शन -१, नोएडा अप गौतम बुद्ध नगर -०१०१०१, महाराष्ट्र २१/०६/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता
२५/०३/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड, 11 कि.मी. स्टोन, गट नं. 378, प्लॉट नं . 8, औरंगाबाद-पुणे रोड, गाव वाळूज, जि. औरंगाबाद १४/०६/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
ममेसर्स महाराष्ट्र स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गौराळा लिमस्टोन खाण -३.६२ हेक्टर, ३३३ टीपीडी, जिस्ट-यवतमाळ), प्लॉट नं. ७, अजनीसक्वेअर, वर्धा रोड, नागपूर ४४००१५, महाराष्ट्र. २९/०५/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता

१५/०३/२०१९ दुपारी ०३:०० वाजता
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गौराळा आणि सोमनाल लिमस्टोन आणि डोलोमाइट खाणी-११६.१३ हेक्टर, जि. यवतमाळ), प्लॉट नं. ७, अजनीसक्वेअर, वर्धा रोड, नागपूर ४४००१५, महाराष्ट्र. २९/०५/२०१९ दुपारी ३:०० वाजता
१५/०३/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
एम / एस शिवनेरी शुगर लिमिटेड न्हावी (बीके) ताल: कोरेगाव जिल्हा: सातारा. ०३/०५/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
पदमश्री डॉ.ड.पी. पाटील सहकारी साखर कालकाहा लि., कोल्हापूर १६/०४/२०१९ सकाळी ११:३० वाजता इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
एम / एस जीनस पेपर अँड बोर्ड लि., डी-११६, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-१, नवी दिल्ली. २६/०३/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
पी. एन. पी. मेरीटाईम सर्व्हिसेस प्रा. लि. , प्लॉट: एफ-7, रस्ता क्र. 21, वागळे इस्टेट, ठाणे २५/०२/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मे. सारलोहा ॲडव्हान्सड मटेरियल प्रा. लि. सर्वे नं. ७२-७६,मुंढवा, पुणे, महाराष्ट्र १३/०२/२०१९ सकाळी ११ वाजता इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मुंगोली- निरगुडा विस्तार खुली खाण परियोजना, वणी क्षेत्र (wcl) १२/०२/२०१९ सकाळी ११ वाजता इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. सिरीयस लॅन्ड होल्डिंग्स एलएलपी सी. एस. क्र. ९४१, वरळी विभाग, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड, मुंबई १२/०२/२०१९ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
एम.एस .पश्चिम कोळसा फील्ड, नागपूर ०६/०२/२०१९ दुपारी १२ वाजता इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे ट्रायसन बिल्डर्स सी. टी. एस्. क्र. बी/690 गाव बांद्रा रोबेलो रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई २९/०१/२०१९ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
श्री कार्तिकेय कामेश्वरी उद्योग, प्लॉट नं ई-12, चिंचोली एमआयडीसी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर २९/०१/२०१९ दु. १२.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
नाटे विलेज, राजापूर तालुका, जिल्हा रत्नागिरी, महाराष्ट्रयेथे कॅप्टिव आणि तृतीय पक्षाकार कार्गो (10.0 एमटीपीए) साठी बंदराचा विकास एम / एस आय लॉग पोर्ट प्रा.लि. १९/०१/२०१९ स. ११ वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
अतिरिक्त द्रव कार्गो जेटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट,तहसील-उरण आणि तालुका-रायगड, नवी मुंबई १५/०१/२०१९ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
एम / एस प्रिव्हिलेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एचडीआयएल टावर्स, तिसरा मजला, ए विंग, अनंत कणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांद्रा (ई), मुंबई -400051 ०५/०१/२०१९ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रसायनी, ता. खलापूर, जि. रायगड, महाराष्ट्र ०४/०१/२०१९ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स जयदीप मेटालिक्स ऍण्ड अलॉयज प्रा. लि. पालघर ०४/०१/२०१९ दु. १ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
 
 
 
 Archives - 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Thursday, August 08, 2019 10:06:43 IST
Go Top
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022