Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१६ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील
  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
मेसर्स दिवांका एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड येथे प्लॉट क्र. 14 9, 150, 151, गाव: लापका, तहसील: मौदा, नागपूर, महाराष्ट्र १८/०५/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स डेल्टा फिनोकेम प्रा. लि. गांव वाढिवरे, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र. १७/०५/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
कृत्रिम सेंद्रिय रासायनिक प्रकल्पाच्या विस्तार स्थळ खाता क्र. 45, मौजा-खापरी, पोस्ट ऑफिस- कळंबी तालुका- कळमेश्वर, जि. नागपूर, महाराष्ट्र प्रकल्प प्रस्तावकाचे नाव मे. रॅन केमिकल्स प्रा. लि. १६/०५/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. महाराष्ट्र सिमेंट प्रकल्प, पोस्ट बॉक्स क्रमांक 33, बंगूर नगर, अंधेरी दिरोई, बीवर, जि. अजमेर. ०३/०५/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-मनमाड बल्क पेट्रोलियम टर्मिनल, मनमाड नंदगांव रोड, गांव नागापूर, तालुका नंदगांव, जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र २७/०४/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड- अहमदनगर डेपो, अकोल्नेर गाव पाखनी, तालुका अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, जमीन/ प्लॉट क्षेत्र: 223400 चौ.मीटर (55 एकर) [ अनन्य नंबर: 0000000448] २१/०४/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. क्षेत्र रिअल इस्टेट प्रा. ली. सी टी एस क्र ५६७/५१ जुहू गाव , अंधेरी (पश्चिम), मुंबई. २०/०४/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स योगायतन पोर्ट प्रा.लि. मानखुर्द, मुंबई १८/०४/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स इंडियन ऑईल कॉरर्पोरेशन लि. पाईपलाईन विभाग: ए -1, उद्योग मार्ग, सेक्टर 1, नोएडा - 201301 ०६/०४/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-सोलापूर डिपो, एनआर पाखनी रेल्वे स्टेशन, गाव पाखनी, तालुका सोलापूर (एन), जिल्हा सोलापूर, जमीन/ प्लॉट क्षेत्र: 372311 चौ.मीटर (92 एकर) [ अनन्य नंबर: 0000000451] ०६/०४/२०१८ दु. १ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
आष्टीउपसासिंचन योजना, आष्टी. जि. बीड ०५/०४/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
   
मेसर्स सिंग फेरो अलॉयज, बुटीबोरी , जि : नागपूर २१/०३/२०१८ दु. १ वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स राघव मिनरल्स प्लॉट नं. बी - 16/ 9, बी -16/10, एमआयडीसी बुटीबोरी, जिल्हा: नागपूर (महाराष्ट्र) २१/०३/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
एमएमआरडीए नवघर ते चिरनेर (जेएनपीटी जवळ) उरण, रायगड २०/०३/२०१८ दु. १२ वा.
१६/०१/२०१८ स. ११.३० वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ मर्यादित (मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे) २८/०२/२०१८ स. ११.30 वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी. एस. क्र. ३/५९० व ४/५९०, मलबार- कम्बाला हिल विभाग, एल. जनमोहनदास मार्ग, मुंबई २८/०२/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे द्वारकाधीश साखर कारखाना लिमिटेड , शेवरे , जिल्हा नाशिक २७/०२/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
सर्वेक्षण क्रमांक ११३ (पीटी), सी.टी.एस. ३५६ ए (म्हाडा अंतर्गत असलेली जमीन), कन्नमवार नगर, विक्रोळी (प.), मुंबई येथील प्रस्तावित पारगमन, आर्थिकदृष्टया कमकुवत विभाग, मध्य उपन्न गट या प्रकारच्या सदनिका असलेल्या परागमन वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प १५/०२/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी फेस हाउससिंग लि. वरळी, मुंबई ०६/०२/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
भारत पेट्रोलियम कॉपरेशन लिमटेड ,उरण ३०/०१/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (धोत्रे ते तारंगपाडा १२०.६९६ किमी.)
(पॅकेज - IV)
२४/०१/२०१८ स. ११ वा.
१३/०४/२०१७ स. ११ वा.
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (तारंगपाडा ते अमणे ७८ किमी.)
(पॅकेज - V)
२४/०१/२०१८ दु. ३ वा.
०७/१२/२०१७ दु. २ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
 
 
 
 Archives - 2017 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Thursday, May 24, 2018 10:24:45 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022