To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१६ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील
  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
माणिकगड सिमेंट पोस्ट - गडचंदूर, तहसील: कर्पणा, जिल्हा: चंद्रपूर, महाराष्ट्र खसरा क्रमांक 167,160, 15 9, 156, गाव: गडचंदूर, तहसील: कर्णाणा जिल्हा चंद्रपूर, महाराष्ट्र ०४/०७/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि. जि. सोलापूर २६/०६/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
एमएमआरडीए नवघर ते चिरनेर (जेएनपीटी जवळ) उरण, रायगड १५/०६/२०१८ दु. १२.३० वा.
२०/०३/२०१८ दु. १२ वा.
१६/०१/२०१८ स. ११.३० वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड सनसवाडी शिरूर, पुणे १३/०६/२०१८ स. ११.३० वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
कोल्हापूर महानगरपालिका आणि एसएस सर्व्हिसेस, सीएस नं. 2 9, कसबा बावडा, कोल्हापूरची बायो मेडिकल वेस्टी उपचार सुविधा. ०६/०६/२०१८ स. ११.३० वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
यूटोपियन शुगर्स लिमिटेड, कचरेवाडी, जि. सोलापूर २९/०५/२०१८ स. ११ वा.
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स मरीन सिण्डिकेट ,फ्लोटिंग ड्राय डॉक (लहान जहाजे) एस नं. द्वारे मालवाहतूक हाताळणी आणि जहाज दुरुस्ती सुविधा यासाठी जेटीसह बहुउद्देशीय टर्मिनलचा विकास. 41 आणि 42, एच. नो. 18 आणि 19/1 , गाव कटाले (जयगड खाडी), ता गुहागर, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र. २५/०५/२०१८ स. ११ वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स मरीन सिण्डिकेट ,लहान जहाजांचे जहाज ब्रेकिंग सुविधेचा विकास एस. 41 आणि 42, एच. नो. 18 आणि 19/1, गाव कटाले (जयगड खाडी), ता गुहागर, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र. २५/०५/२०१८ दु. १ वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मातोश्री लक्ष्मी शुगर आणि कॉन्सनेशन इंडस्ट्रीज लि. २५/०५/२०१८ दु. ३ वा.
इथे क्लिक करा
   
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) अंमलबजावणी करणे, सी.एस.नं. ९०६ (पार्ट), ११५२ (पार्ट) बांद्रा गाव, कांडेश्वरी रोड, बांद्रा (प.), एच / वेस्ट वार्ड, मुंबई 400 101, महाराष्ट्र राज्य २४/०५/२०१८ दु. १२.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स दिवांका एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड येथे प्लॉट क्र. 14 9, 150, 151, गाव: लापका, तहसील: मौदा, नागपूर, महाराष्ट्र १८/०५/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स डेल्टा फिनोकेम प्रा. लि. गांव वाढिवरे, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र. १७/०५/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
कृत्रिम सेंद्रिय रासायनिक प्रकल्पाच्या विस्तार स्थळ खाता क्र. 45, मौजा-खापरी, पोस्ट ऑफिस- कळंबी तालुका- कळमेश्वर, जि. नागपूर, महाराष्ट्र प्रकल्प प्रस्तावकाचे नाव मे. रॅन केमिकल्स प्रा. लि. १६/०५/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. महाराष्ट्र सिमेंट प्रकल्प, पोस्ट बॉक्स क्रमांक 33, बंगूर नगर, अंधेरी दिरोई, बीवर, जि. अजमेर. ०३/०५/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-मनमाड बल्क पेट्रोलियम टर्मिनल, मनमाड नंदगांव रोड, गांव नागापूर, तालुका नंदगांव, जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र २७/०४/२०१८ स. ११.०० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड- अहमदनगर डेपो, अकोल्नेर गाव पाखनी, तालुका अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, जमीन/ प्लॉट क्षेत्र: 223400 चौ.मीटर (55 एकर) [ अनन्य नंबर: 0000000448] २१/०४/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मे. क्षेत्र रिअल इस्टेट प्रा. ली. सी टी एस क्र ५६७/५१ जुहू गाव , अंधेरी (पश्चिम), मुंबई. २०/०४/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स योगायतन पोर्ट प्रा.लि. मानखुर्द, मुंबई १८/०४/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स इंडियन ऑईल कॉरर्पोरेशन लि. पाईपलाईन विभाग: ए -1, उद्योग मार्ग, सेक्टर 1, नोएडा - 201301 ०६/०४/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-सोलापूर डिपो, एनआर पाखनी रेल्वे स्टेशन, गाव पाखनी, तालुका सोलापूर (एन), जिल्हा सोलापूर, जमीन/ प्लॉट क्षेत्र: 372311 चौ.मीटर (92 एकर) [ अनन्य नंबर: 0000000451] ०६/०४/२०१८ दु. १ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
आष्टीउपसासिंचन योजना, आष्टी. जि. बीड ०५/०४/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
   
मेसर्स सिंग फेरो अलॉयज, बुटीबोरी , जि : नागपूर २१/०३/२०१८ दु. १ वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स राघव मिनरल्स प्लॉट नं. बी - 16/ 9, बी -16/10, एमआयडीसी बुटीबोरी, जिल्हा: नागपूर (महाराष्ट्र) २१/०३/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ मर्यादित (मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे) २८/०२/२०१८ स. ११.30 वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी. एस. क्र. ३/५९० व ४/५९०, मलबार- कम्बाला हिल विभाग, एल. जनमोहनदास मार्ग, मुंबई २८/०२/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे द्वारकाधीश साखर कारखाना लिमिटेड , शेवरे , जिल्हा नाशिक २७/०२/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
सर्वेक्षण क्रमांक ११३ (पीटी), सी.टी.एस. ३५६ ए (म्हाडा अंतर्गत असलेली जमीन), कन्नमवार नगर, विक्रोळी (प.), मुंबई येथील प्रस्तावित पारगमन, आर्थिकदृष्टया कमकुवत विभाग, मध्य उपन्न गट या प्रकारच्या सदनिका असलेल्या परागमन वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प १५/०२/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी फेस हाउससिंग लि. वरळी, मुंबई ०६/०२/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
भारत पेट्रोलियम कॉपरेशन लिमटेड ,उरण ३०/०१/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (तारंगपाडा ते अमणे ७८ किमी.)
(पॅकेज - V)
२४/०१/२०१८ दु. ३ वा.
०७/१२/२०१७ दु. २ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
 
 
 
 Archives - 2017 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Wednesday, July 11, 2018 11:36:05 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022