Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१६ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील
  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
सर्वेक्षण क्रमांक ११३ (पीटी), सी.टी.एस. ३५६ ए (म्हाडा अंतर्गत असलेली जमीन), कन्नमवार नगर, विक्रोळी (प.), मुंबई येथील प्रस्तावित पारगमन, आर्थिकदृष्टया कमकुवत विभाग, मध्य उपन्न गट या प्रकारच्या सदनिका असलेल्या परागमन वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प १५/०२/२०१८ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी फेस हाउससिंग लि. वरळी, मुंबई ०६/०२/२०१८ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
भारत पेट्रोलियम कॉपरेशन लिमटेड ,उरण ३०/०१/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (धोत्रे ते तारंगपाडा १२०.६९६ किमी.)
(पॅकेज - IV)
२४/०१/२०१८ स. ११ वा.
१३/०४/२०१७ स. ११ वा.
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (तारंगपाडा ते अमणे ७८ किमी.)
(पॅकेज - V)
२४/०१/२०१८ दु. ३ वा.
०७/१२/२०१७ दु. २ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
एमएमआरडीए नवघर ते चिरनेर (जेएनपीटी जवळ) उरण, रायगड १६/०१/२०१८ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
 
 
 
 Archives - 2017 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Saturday, February 17, 2018 03:44:43 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022