Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१६ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील


  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
मेसर्स जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. सातारा १०/१०/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. वीतराग होम्स प्रा. लि जि. नागपूर (10.62 HA) ०७/१०/२०१७ दु. ३ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
काळेश्वरम सिंचन प्रकल्प , जि. गडचिरोली २७/०९/२०१७ दु. २ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
कचूरवाही वाडेगाव मॅगनीझ ऑरे खनिज, जि. नागपूर (Area 78.50 HA)/(Area 6.71 HA) १६/०९/२०१७ दु. १२ वा.
१६/०९/२०१७ दु. ३ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स अगस्ती एस.एस.के लि. जि. अहमदनगर ०८/०९/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
पाली मँगनिज खाण जि. नागपूर ०८/०९/२०१७ इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी.टी.एस. क्र. सी/१६१५, बांद्रा ३०/०८/२०१७ इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लि. २३/०८/२०१७ स. ११:३० वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
ससून डॉक फिशरीज हार्बर, मुंबई. २१/०८/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स अनुज माईन्स मिनिरल्स ऍण्ड चेमिकल्स प्रायव्हेट लि , नागपूर ०३/०८/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
श्री आर . एएम राजूरकर , पोस्ट वरोरा चंद्रपूर . ०३/०८/२०१७ दु. १ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
श्री निर्मल चंद जैन, नागपूर ०३/०८/२०१७ दु. २.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स अनोज कुमार अगरवाल , ' श्री मंगल ' ,नागपूर ०३/०८/२०१७ दु. ३.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सद्गुरु श्री श्री साखर कारखाना, जि. सांगली २८/०७/२०१७ दु. ३ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. भिमा शंकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, जि. पुणे. २८/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. आरव फॅगरांसेस आणि फ्लेवर्स प्रा.लि. ता. वाडा, जामघर जि. पालघर, महाराष्ट्र २६/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ट्रॉम्बे, मुंबई १९/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स उच्च मूल्य रिअल इस्टेट विकास लि. १३/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
 
मेसर्स सुमेर बिल्डर कॉर्परेशन प्रा. लि. माझंगाव १३/०७/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स प्रेमचंद रॉयचंद अँड सन्स एलएलपी. ११/०७/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स समीरा डेव्हलपर्स एल.एल. पी - पुनर्निर्माण सी . एस क्र १०२ कुलाबा विभाग . ११/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
ऑरेंज स्मार्ट सिटी ११/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स एम.एस.आर.डी.सी लि. पॅकेज II (अमरावती, बुलढाणा, वाशिम) ०५/०७/२०१७ स. ११ वा.
१५/०७/२०१७ स. ११ वा.
१०/०७/२०१७ स. ११ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. लेकलँड रसायने (इंडिया) लिमिटेड. जि. रायगड २९/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स वाढिवऱ्हे स्पेशॅलिटी केमिकल्स लि, जिल्हा नाशिक २८/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स ट्विन स्टार डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, नागपूर. २१/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. विठ्ठल रिफाइन्ड शुगर्स लिमिटेड, सोलापूर. १७/०६/२०१७ स .११.३० वा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड सोलापूर एलपीजी प्लान्ट १३/०६/२०१७ स. १०.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
स्मृती ऑरगॅनिक लिमिटेड , सोलापूर १३/०६/२०१७ दु. १ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
बी. पी .सी . एल . लि. शिवडी ०८/०६/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मे. माथेरान रोपवे प्रा. लि. जि. रायगड ३१/०५/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मेसर्स मोती भाटीया , फोर्ट मुंबई ३०/०५/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
जयवंत शुगर्स प्रा.लि. ता. कराड, जि. सातारा २४/०५/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
बहिलामपूर लाईम स्टोन / डोलोमाइट माईन जि. यवतमाळ . १६/०५/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. भाग्यलक्ष्मी मेटल्स प्रा. लि. ११/०५/२०१७ स. १० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स अथणी शुगर्स लिमिटेड (युनिट 3), गाव शेवाळेवाडी तालुका कराड सातारा ०९/०५/२०१७ स. ११.३० वा.
२०/०१/२०१७ स. ११.३० वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा  
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (जालना ते औरंगाबाद १५५ किमी.)
(पॅकेज - III)
०६/०५/२०१७ स. ११ वा. ०३/०५/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे. पेरनॉड रिकार्ड इंडिया प्रा. लि. जि. नाशिक २६/०४/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
कुकडी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड २१/0४/२0१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मेसर्स विदर्भ इर्रीगेशन डेव्हलोपमेंट कॉर्पोरेशन (वि. आई .डी. सी ), नागपूर - आर्वी लिफ्ट इर्रीगेशन प्रोजेक्ट १८/०४/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (धोत्रे ते तारंगपाडा १२०.६९६ किमी.)
(पॅकेज - IV)
१३/०४/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे. विधू विनोद चोप्रा -पुनर्विकास सीटीएस नं. 989A,989B,990,991, &992 वांद्रे गाव. ०५/०४/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
मे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ०३/०४/२०१७ दु. १२.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स आय लॉग पोर्ट प्रा. ली. २३/०३/२०१७ स. ११ वा
०२/०६/२०१६, स. ११ वा.
२१/०१/२०१६, स. ११ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (शिवमडका ते पिंपळगाव ८९.३५५ किमी.)
(पॅकेज - I)
२३/0३/२0१७ स. ११.३0 वा.
२८/0२/२0१७ स. ११.३0 वा.
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स वंडर सिमेंट लिमिटेड, जि चित्तोडगड ११/०३/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
येडेश्वरी ऍग्रो प्रॉडक्ट्स लि . जि बीड . १८/०२/२०१७ दु. १२ वा. १५/१०/२०१६ रद्द इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि,पानेवाडी , मनमाड ०९/०२/०२/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मनमाड, नाशिक ०८/०२/२०१७ इथे क्लिक करा    
मेसर्स दीपक फेर्टीलाझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. ३१/०१/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्र् २३/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (3.97 ha) ०७/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (2.49 ha) ०७/०१/२०१७, दु. १२ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
 
 
 
 Archives - 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Friday, October 13, 2017 05:08:07 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022