Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१६ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील
  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
मे. लेकलँड रसायने (इंडिया) लिमिटेड. जि. रायगड २९/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स वाढिवऱ्हे स्पेशॅलिटी केमिकल्स लि, जिल्हा नाशिक २८/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स ट्विन स्टार डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, नागपूर. २१/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. विठ्ठल रिफाइन्ड शुगर्स लिमिटेड, सोलापूर. १७/०६/२०१७ स .११.३० वा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड सोलापूर एलपीजी प्लान्ट १३/०६/२०१७ स. १०.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
स्मृती ऑरगॅनिक लिमिटेड , सोलापूर १३/०६/२०१७ दु. १ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
बी. पी .सी . एल . लि. शिवडी ०८/०६/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मे. माथेरान रोपवे प्रा. लि. जि. रायगड ३१/०५/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मेसर्स मोती भाटीया , फोर्ट मुंबई ३०/०५/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
जयवंत शुगर्स प्रा.लि. ता. कराड, जि. सातारा २४/०५/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
बहिलामपूर लाईम स्टोन / डोलोमाइट माईन जि. यवतमाळ . १६/०५/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. भाग्यलक्ष्मी मेटल्स प्रा. लि. ११/०५/२०१७ स. १० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स अथणी शुगर्स लिमिटेड (युनिट 3), गाव शेवाळेवाडी तालुका कराड सातारा ०९/०५/२०१७ स. ११.३० वा.
२०/०१/२०१७ स. ११.३० वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा  
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (जालना ते औरंगाबाद १५५ किमी.)
(पॅकेज - III)
०६/०५/२०१७ स. ११ वा. ०३/०५/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे. पेरनॉड रिकार्ड इंडिया प्रा. लि. जि. नाशिक २६/०४/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
कुकडी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड २१/0४/२0१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मेसर्स विदर्भ इर्रीगेशन डेव्हलोपमेंट कॉर्पोरेशन (वि. आई .डी. सी ), नागपूर - आर्वी लिफ्ट इर्रीगेशन प्रोजेक्ट १८/०४/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (धोत्रे ते तारंगपाडा १२०.६९६ किमी.)
(पॅकेज - IV)
१३/०४/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे. विधू विनोद चोप्रा -पुनर्विकास सीटीएस नं. 989A,989B,990,991, &992 वांद्रे गाव. ०५/०४/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
मे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ०३/०४/२०१७ दु. १२.३० वा. इथे क्लिक करा Click Here    
मेसर्स आय लॉग पोर्ट प्रा. ली. २३/०३/२०१७ स. ११ वा
०२/०६/२०१६, स. ११ वा.
२१/०१/२०१६, स. ११ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (शिवमडका ते पिंपळगाव ८९.३५५ किमी.)
(पॅकेज - I)
२३/0३/२0१७ स. ११.३0 वा.
२८/0२/२0१७ स. ११.३0 वा.
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स वंडर सिमेंट लिमिटेड, जि चित्तोडगड ११/०३/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
येडेश्वरी ऍग्रो प्रॉडक्ट्स लि . जि बीड . १८/०२/२०१७ दु. १२ वा. १५/१०/२०१६ रद्द इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि,पानेवाडी , मनमाड ०९/०२/०२/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मनमाड, नाशिक ०८/०२/२०१७ इथे क्लिक करा    
मेसर्स दीपक फेर्टीलाझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. ३१/०१/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्र् २३/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (3.97 ha) ०७/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (2.49 ha) ०७/०१/२०१७, दु. १२ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
 
 
 
 Archives - 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Monday, July 31, 2017 01:55:42 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती|आरोग्य आणि पर्यावरण| वेब लिंक्स| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप 
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022