Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आयोजित

जानेवारी २०१६ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील


  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख
& वेळ
सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण
मंजुरी
मेसर्स इनोव्हेसिन्थ टेक्नॉलॉजीज (इं) लिमिटेड नं : 9-24, वासारांग 34-36, खोपोली , जि : रायगड ०२/१२/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सहकार महर्षी शंकरराव मोहित पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. शंकर नगर ,अकलूज ,ता: माळशिरस ,जि. सोलापूर २२/११/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
विठ्ठल नगर को ,ऑप हौसिंग सोसायटी ,प्लॉट बेअरिंग CTS नं 340. गाव जुहू , ऍन .एस रोड 12,=जुहू ,व्हिलेपार्ले १५/११/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स एम जे बिल्डर्स 1020, 1021, 1024, 1/1024, 1026, 1027, 1028,1029, 1030, 1031 , 1032, 1035, 1036 1/1020 आणि 1025 माहीम विभाग ,वीर सावरकर मार्ग , माहीम ,मुंबई १३/११/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
विराज अल्कोहल अँड अलायड इंडस्ट्रीज लि. कपारी , ता शिराळा जि. सांगली ०८/११/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मारुती शेतकरी आसवानी लि. गाव कामेरी ता: वाळवा ,जि: सांगली ०८/११/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स श्रद्धा एनर्जी अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि,वार्फल ता : परतूर , जि जालना ०८/११/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका बारवे गाव, जिल्हा : कल्याण ०८/११/२०१७ दु. २.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका उंबर्डे गाव , सेक्टय ३, कल्याण ०८/११/२०१७ दु. २ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाईल प्रा.लि. सर्व्ह नं 131/1 131/1, 131/2, 131/3 & 131/4 गाव मुथरा , तहसिल राजुरा ,जि चंद्रपूर जिल्हा - चंद्रपूर ०७/११/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सोनवडे-गोडगे, नरदेव-शिवदाव रोड सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या माध्यमातून जाणारा रस्ता २४/१०/२०१७ स. ११ वा.
०७/११/२०१७ दु. १२.३० वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
पूनी-दुसरा विस्तार ओसीपी, बल्लारपूर ,ता: राजुरा ,जि: चंद्रपूर ०३/११/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
कुजीर बायोएनजी इंडिया एल.एल.पी. मिरवाडी , दहिताने , ता:दौंड जि. पुणे ०१/११/२०१७ स. ११ वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड,माझगाव,मुंबई ३१/१०/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
गुनगुर, अंबर्डे, परळी, सावर्डे बीके, जिल्हा- कोल्हापूर २७/१०/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
बीपीसीएल जि. पुणे १३/१०/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. सातारा १०/१०/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मे. वीतराग होम्स प्रा. लि जि. नागपूर (10.62 HA) ०७/१०/२०१७ दु. ३ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
काळेश्वरम सिंचन प्रकल्प , जि. गडचिरोली २७/०९/२०१७ दु. २ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
कचूरवाही वाडेगाव मॅगनीझ ऑरे खनिज, जि. नागपूर (Area 78.50 HA)/(Area 6.71 HA) १६/०९/२०१७ दु. १२ वा.
१६/०९/२०१७ दु. ३ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स अगस्ती एस.एस.के लि. जि. अहमदनगर ०८/०९/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
पाली मँगनिज खाण जि. नागपूर ०८/०९/२०१७ इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सी.टी.एस. क्र. सी/१६१५, बांद्रा ३०/०८/२०१७ इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लि. २३/०८/२०१७ स. ११:३० वा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
ससून डॉक फिशरीज हार्बर, मुंबई. २१/०८/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स अनुज माईन्स मिनिरल्स ऍण्ड चेमिकल्स प्रायव्हेट लि , नागपूर ०३/०८/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
श्री आर . एएम राजूरकर , पोस्ट वरोरा चंद्रपूर . ०३/०८/२०१७ दु. १ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
श्री निर्मल चंद जैन, नागपूर ०३/०८/२०१७ दु. २.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स अनोज कुमार अगरवाल , ' श्री मंगल ' ,नागपूर ०३/०८/२०१७ दु. ३.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
सद्गुरु श्री श्री साखर कारखाना, जि. सांगली २८/०७/२०१७ दु. ३ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. भिमा शंकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, जि. पुणे. २८/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मे. आरव फॅगरांसेस आणि फ्लेवर्स प्रा.लि. ता. वाडा, जामघर जि. पालघर, महाराष्ट्र २६/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मे. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ट्रॉम्बे, मुंबई १९/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
 
मेसर्स उच्च मूल्य रिअल इस्टेट विकास लि. १३/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
 
मेसर्स सुमेर बिल्डर कॉर्परेशन प्रा. लि. माझंगाव १३/०७/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स प्रेमचंद रॉयचंद अँड सन्स एलएलपी. ११/०७/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
मेसर्स समीरा डेव्हलपर्स एल.एल. पी - पुनर्निर्माण सी . एस क्र १०२ कुलाबा विभाग . ११/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
ऑरेंज स्मार्ट सिटी ११/०७/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स एम.एस.आर.डी.सी लि. पॅकेज II (अमरावती, बुलढाणा, वाशिम) ०५/०७/२०१७ स. ११ वा.
१५/०७/२०१७ स. ११ वा.
१०/०७/२०१७ स. ११ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
मे. लेकलँड रसायने (इंडिया) लिमिटेड. जि. रायगड २९/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स वाढिवऱ्हे स्पेशॅलिटी केमिकल्स लि, जिल्हा नाशिक २८/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स ट्विन स्टार डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, नागपूर. २१/०६/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मे. विठ्ठल रिफाइन्ड शुगर्स लिमिटेड, सोलापूर. १७/०६/२०१७ स .११.३० वा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड सोलापूर एलपीजी प्लान्ट १३/०६/२०१७ स. १०.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
स्मृती ऑरगॅनिक लिमिटेड , सोलापूर १३/०६/२०१७ दु. १ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
बी. पी .सी . एल . लि. शिवडी ०८/०६/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मे. माथेरान रोपवे प्रा. लि. जि. रायगड ३१/०५/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मेसर्स मोती भाटीया , फोर्ट मुंबई ३०/०५/२०१७ दु. ४ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
जयवंत शुगर्स प्रा.लि. ता. कराड, जि. सातारा २४/०५/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
बहिलामपूर लाईम स्टोन / डोलोमाइट माईन जि. यवतमाळ . १६/०५/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मे. भाग्यलक्ष्मी मेटल्स प्रा. लि. ११/०५/२०१७ स. १० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स अथणी शुगर्स लिमिटेड (युनिट 3), गाव शेवाळेवाडी तालुका कराड सातारा ०९/०५/२०१७ स. ११.३० वा.
२०/०१/२०१७ स. ११.३० वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (जालना ते औरंगाबाद १५५ किमी.)
(पॅकेज - III)
०६/०५/२०१७ स. ११ वा. ०३/०५/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
मे. पेरनॉड रिकार्ड इंडिया प्रा. लि. जि. नाशिक २६/०४/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
कुकडी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड २१/0४/२0१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
मेसर्स विदर्भ इर्रीगेशन डेव्हलोपमेंट कॉर्पोरेशन (वि. आई .डी. सी ), नागपूर - आर्वी लिफ्ट इर्रीगेशन प्रोजेक्ट १८/०४/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मे. विधू विनोद चोप्रा -पुनर्विकास सीटीएस नं. 989A,989B,990,991, &992 वांद्रे गाव. ०५/०४/२०१७ दु. १२ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
मे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ०३/०४/२०१७ दु. १२.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स आय लॉग पोर्ट प्रा. ली. २३/०३/२०१७ स. ११ वा
०२/०६/२०१६, स. ११ वा.
२१/०१/२०१६, स. ११ वा.
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (शिवमडका ते पिंपळगाव ८९.३५५ किमी.)
(पॅकेज - I)
२३/0३/२0१७ स. ११.३0 वा.
२८/0२/२0१७ स. ११.३0 वा.
इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
मेसर्स वंडर सिमेंट लिमिटेड, जि चित्तोडगड ११/०३/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
येडेश्वरी ऍग्रो प्रॉडक्ट्स लि . जि बीड . १८/०२/२०१७ दु. १२ वा. १५/१०/२०१६ रद्द इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि,पानेवाडी , मनमाड ०९/०२/०२/२०१७ स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मनमाड, नाशिक ०८/०२/२०१७ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
मेसर्स दीपक फेर्टीलाझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. ३१/०१/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्र् २३/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (3.97 ha) ०७/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (2.49 ha) ०७/०१/२०१७, दु. १२ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
 
 
 
 Archives - 2016 2015 2014 2013 2012
 
This webpage is last modified on Wednesday, December 06, 2017 11:20:38 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022