To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  

    सार्वजनिक सुनावणी तपशील-आगामी

सार्वजनिक सुनावणी तपशील 01/03/2016
  संस्थेचे नाव & पत्ता तारीख & वेळ सार्वजनिक
सुनावणी ऑर्डर
कार्यकारी सारांश एम ओ एम पर्यावरण मंजुरी
मे. विठ्ठल रिफाइन्ड शुगर्स लिमिटेड, सोलापूर. इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (धोत्रे ते तारंगपाडा १२०.६९६ किमी.) इथे क्लिक करा    
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित. (शिवमडका ते पिंपळगाव ८९.३५५ किमी.) इथे क्लिक करा    
मेसर्स दीपक फेर्टीलाझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. ३१/०१/२०१७ स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्र् २३/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
स्मृती ऑरगॅनिक लिमिटेड , सोलापूर इथे क्लिक करा    
गोन्सा ओसी, वाणी नॉर्थ एरिया , डब्ल्यू सी एल इथे क्लिक करा    
कुकडी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड इथे क्लिक करा    
मेसर्स पैंटन मेगा फूड पार्क लिमिटेड, जि औरंगाबाद . १६/१२/२०१६, स. ११.३० वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
निम्न मेकॅनाईस्ड ओपन कास्ट लाईमस्टोन खान अडेगाव, यवतमाळ इथे क्लिक करा    
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (2.49 ha) ०७/०१/२०१७, दु. १२ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
काचूरवाही - वडेगाव ओ. सी. मंगनीज उत्खनन (3.97 ha) ०७/०१/२०१७, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स ब्रिमा सागर महाराष्ट्र डिस्टिलरीज लि. ०२/१२/२०१६, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि,पानेवाडी , मनमाड इथे क्लिक करा    
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा. लिमिटेड, मुंबई इथे क्लिक करा    
मेसर्स श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि , ता . कोल्हापूर १०/११/२०१६, स. ११ वा. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स प्रसाद शुगर अँड अल्लाइड ऍग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, जि अहमदनगर . २४/११/२०१६, स. ११ वा. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा    
मेसर्स अनोज कुमार अगरवाल , ' श्री मंगल ' ,नागपूर    
इथे क्लिक करा
   
श्री निर्मल चंद जैन, नागपूर    
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स अनुज माईन्स मिनिरल्स ऍण्ड चेमिकल्स प्रायव्हेट लि , नागपूर    
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स मोती भाटीया , फोर्ट मुंबई    
इथे क्लिक करा
   
श्री आर . एएम राजूरकर , पोस्ट वरोरा चंद्रपूर .    
इथे क्लिक करा
   
बहिलामपूर लाईम स्टोन / डोलोमाइट माईन जि. यवतमाळ .    
इथे क्लिक करा
   
येडेश्वरी ऍग्रो प्रॉडक्ट्स लि . जि बीड .    
इथे क्लिक करा
   
श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना कोल्हापूर लि.    
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स समीरा डेव्हलपर्स एल.एल. पी - पुनर्निर्माण सी . एस क्र १०२ कुलाबा विभाग .    
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स विधू विनोद चोप्रा- पुनर्निर्माण सी टी एस ९८९ ए ,९८९ बी ९९०,९९१, आणि ९९२ बांद्रा विल्लेज.    
इथे क्लिक करा
   
मेसर्स रॉयल पॉटरी सेरॅमिक्स ,मार्कागोंदी लॅटेराइट माईन, चंद्रपूर.. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा  
विद्यमान इमारत रझाक हेवन ,मेसर्स जे अँड के स्पेसिलीटी केमिकल्स एल एल पी आणि इतर . इथे क्लिक करा
   
निवासी कम अ गृहसंकुल प्रकल्प पुनर्विकास, मेसर्स मर्विन कन्स्ट्रक्शन कंपनी '. इथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
 
मेसर्स. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय - - इथे क्लिक करा
   
मेसर्स कॅन एग्रो एनेर्जी इंडिया लि, जि सांगली. इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा  
 
This webpage is last modified on Tuesday, July 09, 2019 12:14:58 IST
 
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022