To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
    घन कचरा व्यवस्थापन
 
महानगरपालिका आणि परिषदे साठी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोर्टल
सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि आदेशात नमूद केलेल्या इतर मुद्द्यांसाठी 16-01/2019 च्या माननीय एनजीटी आदेशानुसार राज्यस्तरीय देखरेख समितीची स्थापना.
घन कचरा व्यवस्थापनसाठी तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे
 
महापालिका घन कचरा नियम 2016
महापालिका घन कचरा नियम २०००
०५/१०/२०१२ रोजी महापालिका घन कचरा नियम २००० शासकीय नियम
कार्यालयीन आदेश - महापालिका घन कचरा प्रती सर्व कंपन्या अधिकृत छाननी समिती स्थापना नियम, २००० दिनांक ०२/०४/२०१४.
   
१ एप्रिल २०१४ रोजी 'अ' वर्गाचा नगर परिषद (नागरी घन कचरा ) स्थिती
महानगरपालिका (नागरी घन कचरा ) स्थिती १ एप्रिल २०१४ रोजी
   
नागरी घन कचरा चा वार्षिक अहवाल
गोषवारा -महापालिका घन कचरा संदर्भात यु एल बी च्या स्थिती उपकर नियम २००० ) महाराष्ट्र राज्यात २०१८
महापालिका घन कचरा व्यवस्थापन आदर्श निविदा दस्तऐवज
 
महाराष्ट्रातील महापालिका घन कचरा अंमलबजावणी
   
 
 
This webpage is last modified on Thursday, August 08, 2019 12:52:57 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022