Maharashtra Pollution Control Board
 
 
To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
    धोरण आणि कायदा विभाग
 
 
     न्यायालयीन बाबी
   
    अन्य न्यायिक मंच
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    कायदेशीर

महाराष्ट्र वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) नियमावली, 1983
   
महाराष्ट्र जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) नियमावली, 1983
   
विधिविधान / अधिसूचना
   
संधी / अधिवेशने / जाहीरनामे
   
मंडळाच्या पुनर्गठनाच्या संदर्भात शहरी विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाद्वारा जारी राजपत्र
   
मंडळाद्वारा त्याच्या 163 व्या बैठकीत 03/02/2015 रोजी मंजूर झालेले अंमलबजावणी धोरण .
   
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) च्या आदेशानुसार
   
नीती आणि कायदा विभागाद्वारा जरी महत्त्वाची परिपत्रके/कार्यालयीन आदेश/स्थायी आदेश
   
संपादने
   
 
This webpage is last modified on Tuesday, May 30, 2017 10:48:34 IST
Go Top
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022