To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख
   
जून-2015 महिन्यामध्ये औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख आणि महाजेनकोच्या, नागपूर वापर माहिती होस्टिंग
राखेच्या वापराचा मासिक अहवाल
नाशिक टीपीएस
    
 
विटांच्या उत्पादनात वापरण्यासाठी राख, तळाची राख किंवा तलावातील राख वापरण्यासाठी आणि औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून बनलेली राख अन्य बांधकाम उपक्रमात वापरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे .
वर्ष २००३-२००४ साठी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून बनलेली राखेच्या वापराची स्थिती
 
२५ ऑगस्ट 1999 च्या दिल्ली येथील माननीय उच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेशाचे अनुपालन
औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून बनलेल्या राखेच्या वापराच्या संदर्भात 24 सप्टेंबर 2004 रोजी दाखल प्रतिज्ञापत्र
14 सप्टेंबर 1999 च्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमधून बनलेल्या राखेच्या वापराच्या संदर्भात अधिसूचना
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022