To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    ई-कचरा व्यवस्थापन
     नियम/कार्यपद्धती
   
    संबंधित कागदपत्रे
मुंबई-पुणे भागातील इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याच्या मुल्यांकनावरील अहवाल
 

संग्रह.
     राज्यातील अधिकृत ई-कचरा सुविधा
 
   


नोंद करा:सर्व आवेदन अर्ज आणि काही माहितीप्रद संचिका (फाईल्स) अॅक्रोबट पीडीएफ प्ररुपात आहेत याची नोंद घ्या, ज्यांना उघडावयास अॅक्रोबटरीडर्सची गरज भासेल, याची कृपया नोंद घ्या. जर तुमच्याकडे अॅक्रोबटरीडर नसेल, तर तुमच्या डेस्कटॉपमध्ये इंस्टॉल करून घ्या.

Please download and Install Acrobat Reader

 
This webpage is mast modified on Wednesday, April 04, 2018 12:31:07 IST
Go Top
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022