Maharashtra Pollution Control Board
 
 
To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
    ध्वनी प्रदूषण
 
 
     नियम / नियमन
ध्वनी प्रदूषण नियम, २000 अधिकाराचे प्रतिनिधीत्व.
वाहनांसाठी भोंगा, मल्टी टोन्ड हॉर्न करीता प्रमाण या बाबतीत गॅझेट सूचना
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) (सुधारणा) नियम, 2010 दिनांक 11 जानेवारी 2010
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 दुरुस्ती दिनांक 21 एप्रिल 2009
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000
फटाके आवाज मानके
ध्वनी प्रदूषण अंमलबजावणी वर (आर आणि क) परिपत्रक नियम, 2000
    ध्वनी देखरेख
   
महाराष्ट्र मेट्रो शहरांमध्ये ध्वनी देखरेख
   
भारतातील वातावरणीय आवाज जाळे देखरेख विकास.
   
प्रोटोकॉल फॉर अॅम्बियंट व्हॉइस मॉनिटरिंग २०१५
   
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी समितीची स्थापना
    दिवाळी दरम्यान ध्वनी स्तर माहिती अहवाल
   
दिवाळी उत्सव दरम्यान ध्वनी पातळी देखरेख 2018
   
पूर्व-दिवाळी आवाज पातळी देखरेख 2018
   
दिवाळी नागपूर विभागातील 2017 ध्वनी देखरेख परिणाम
   
दिवाळी या काळात ध्वनी पातळी तुलना: 2016
   
दिवाळी या काळात ध्वनी पातळी तुलना: 2015
   
दिवाळी ध्वनी प्रदूषण अहवाल
   
   
दिवाळी या काळात ध्वनी पातळी तुलना: 2015
   
दिवाळी या काळात ध्वनी पातळी तुलना: 2014
   
दिवाळी 2013 दरम्यान ध्वनी देखरेख ठिकाण
   
तीन वर्षे [2011 ते 2013] दिवाळी दरम्यान आवाजाची पातळी तुलना - 2013
   
दिवाळी 2012 दरम्यान महाराष्ट्रात वातावरणीय आवाज पातळी.
   
वडाळा ट्रक टर्मिनस येथे फटाके चाचणी
2014     2013     2012     2010     2008    2006
   
दीपावली उत्सव दरम्यान मोजण्यात आलेली ध्वनीची पातळी (17-19 अक्टूबर)
दिवस वेळ रात्रीच्या वेळी
   
    गणेश उत्सव दरम्याने मोजण्यात आलेली ध्वनीची पातळी
गणेश उत्सव (1, 2, 5, 7 दिवस) 2015 दरम्यान आयोजित ध्वनी सर्वेक्षण देखरेख.
   
गणेश उत्सव दरम्यान ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण
   
ध्वनी स्तर गणेशोत्सव 2013-2014- पहिले दोन दिवस काळात परीक्षण.
   
गणेश उत्सव 2014 दरम्यान ध्वनी देखरेख स्थाने
   
2013 - गणेश उत्सव कालावधी दरम्यान वातावरणीय आवाज पातळी देखरेख - वेळापत्रक
   
वर्ष 2012 आणि 2013 गणेश विसर्जन सर्व काळात आवाजाची पातळी तुलना.
   
एप्रिल 2012- 2013 मार्च महिन्यात वातावरणीय आवाज पातळी ग्राफिकल प्रतिनिधित्व
  दिवस वेळ रात्रीच्या वेळी
 
गणेश उत्सव 2012 या काळात महाराष्ट्रात ध्वनी पातळी देखरेख.
   
महाराष्ट्रातील गणेश उत्सव 2011 आणि 2012 या काळात ध्वनी देखरेख मूल्ये तुलना (18.00 ते 24.00 तास).
   
2011-12 या वर्षात मुंबई आणि मुंबई भोवती ध्वनी पातळी ग्राफिकल सादरीकरण
दिवस वेळ रात्रीच्या वेळी
 
   
    जागरूकता आणि संबंधित माहिती
पोस्टर
   
मुंबई पोलीसांनी हॉर्न वाजविण्याच्या कडून वसूल केलेला दंड
 
This webpage is last modified on Tuesday, April 09, 2019 12:02:30 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022