Maharashtra Pollution Control Board
 
 
To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
    ध्वनी प्रदूषण
 
 
     नियम / नियमन
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 दुरुस्ती दिनांक 21 एप्रिल 2009
फटाके आवाज मानके
    ध्वनी देखरेख
   
महाराष्ट्र मेट्रो शहरांमध्ये ध्वनी देखरेख
   
भारतातील वातावरणीय आवाज जाळे देखरेख विकास.
   
प्रोटोकॉल फॉर अॅम्बियंट व्हॉइस मॉनिटरिंग २०१५
   
ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी समितीची स्थापना
    दिवाळी उत्सव दरम्यान ध्वनी स्तर माहिती अहवाल
   
दिवाळी उत्सव ध्वनी प्रदूषण अहवाल
   
   
    गणेश उत्सव दरम्याने मोजण्यात आलेली ध्वनीची पातळी
   
गणेश उत्सव दरम्यान ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण
 
   
    जागरूकता आणि संबंधित माहिती
पोस्टर
   
मुंबई पोलीसांनी हॉर्न वाजविण्याच्या कडून वसूल केलेला दंड
Archive
This webpage is last modified on Friday, June 28, 2019 01:32:10 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022