Maharashtra Pollution Control Board
 
 
To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
     महाराष्ट्रातील हवा गुणवत्ता सनिंयत्रण जाळे
 
     
 
 
    हवेच्या गुणवत्तेचे जाळे
   
  महाराष्ट्र सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण जाळे
  महाराष्ट्रातील सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण स्थानके (एन ए एम पी)
   
  महाराष्ट्रातील सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण स्थानके (एस ए एम पी)
   
  सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण बळकटीकरण
   
 
 
    जलद दुवे
   
  हवा प्रदूषणाची कारणे काय आहेत?
   
  हवा प्रदूषणाच्या काय परिणाम संभवतात ?
   
  हवा प्रदूषण कमी कसे करता येईल?
   
  धुके म्हणजे काय?
 
 
    हवा गुणवत्ता संबंधित दस्ताऐवज
   
  एनएएमपी अंतर्गत एनईईआरआय परीक्षण एएक्यूएम.- मुंबई डेटा 1990 2008 मासिक सरासरी प्रकल्प
   
  2005 ते 2008 या दरम्यान वातावरणातील हवेच्या गुणवत्तेचा कल
 
 
    व्हीओसी अभ्यास
  तळोजा महाड औद्योगिक क्षेत्र अस्थिर सेंद्रीय संयुगे मोजमाप अहवाल
 
    संबंधित दस्ताऐवज
 
ध्वनी प्रदूषण नियम, २000 अधिकाराचे प्रतिनिधीत्व.
वातावरणासाठी हवेच्या गुणवत्तेचे सनियंत्रण मार्गदर्शक तत्वे
औद्योगिक हवा उत्सर्जन यादी स्वरूप
हवा (प्र व प्रनि) कायदा 1981 च्या कलम 19 अन्वये संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 'हवा प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' घोषित करणारे परिपत्रक
राष्ट्रीय वातावरणातील हवेच्या गुणवत्तेच्या मानके
सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण पद्धती
    दिवाळीतील सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण डेटा
   
  एसएमपी अहवाल नागपूर 2017
 
  एनएमपी अहवाल नागपूर 2017
 
  दिवाळी-2017 दरम्यान हवा गुणवत्ता
 
 
10 नोव्हेंबर 2015 पासून 15 नोव्हेंबर 2015 पर्यंत बांद्रा, सोलापूर, चंद्रपूर, पुणे मधील वायु गुणवत्ता निर्देशांक (ए क्यूआय)
          10 Nov   11 Nov   12 Nov  
          13 Nov   14 Nov   15 Nov
   
 
दिवाळी दरम्यान वांद्रे (मुंबई) सोलापूर, पुणे आणि ऐरोली येथील हवा गुणवत्ता
          2015   2014   2013   2012
   
  दिवाळी 2009, दिवाळी 2010, दिवाळी 2011 आणि दिवाळी 2012 वांद्रे हवा गुणवत्ता तुलना.
 
  दिवाळी-2010 दरम्यान हवा गुणवत्ता.
 
  दिवाळी दरम्यान सभोवतालची हवा गुणवत्ता संनियंत्रण डेटा
   
   
 
    विशेष प्रकल्प
उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना (ईटीएस) पथदर्शी प्रकल्प
 
ईटीएस प्रकल्प अंतर्गत आधाररेखा प्रश्न विचारणारा.
पुणे, सोलापूर व चंद्रपूर या शहरातील हवा प्रदूषण नियंत्रण
पुणे भाग1 भाग2
सोलापूर भाग1 भाग2
चंद्रपूर भाग1 भाग2
 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दिलेले निर्देश
 
2/12/2009 रोजी पुणे शहरातील हवा प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा अंमलबजावणी स्थिती पुनरावलोकन आयोजित बैठकीचे कार्यवृत्त
 
This webpage is last modified on Tuesday, April 09, 2019 11:18:54 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022