To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
    सामुहिक सांडपाण्याची प्रक्रिया केंद्र
 
 
ताज्या सामान्य सांडपाणी उपचार वनस्पती एका दृष्टीक्षेपात अहवाल(as available on 20-09-2018 06:00)
 
1. TEPS CETP, MIDC Tarapur : Proposed additional 12 MLD capacity CETP. DPR prepared. 2. LOTE CETP, MIDC Lote : Revised DPR for upgradation of CETP 4.5 MLD capacity by Conventional Method is prepared. Obtained Technical Appraisal from NEERI. 3. RIA CETP, MIDC Roha : Proposed upgradation for additional 5 MLD capacity. Proposal (DPR, Technical Appraisal, Financial Appraisal, MOU) sent to MoEF for Financial Assistance. 4. MMA CETP, MIDC Mahad: Proposed upgradation for additional 2 MLD capacity. DPR prepared and submitted to NEERI for Technical Appraisal.
    सर्वसामान्य
   
  सामुदायिक सांडपाण्याची प्रक्रिया सयंत्रणाची संकल्पना
   
  सामुदायिक सांडपाण्याची प्रक्रिया सयंत्रणाचे फायदे
     
  उच्च न्यायालय आदेश जनहित याचिका क्रमांक 17/2011
     
  जनहित याचिका क्रमांक 17/2011 मध्ये M.P.C.Board यांनी दाखल केलेल प्रतिज्ञापत्र
     
    राज्य स्तरीय समन्वय समिती
     
 
 
   
 समितीची बैठक मिनिटे
     
 
    संग्रहण
 
    मार्गदर्शिक तक्ते
 
  आर्थिक पदतीची रूपरेषा
`
  वन आणि पर्यावरण मंत्रालय
  ए एस आय डी ई
  डी आय पी पी.
   
  सामुदायिक सांडपाण्याची प्रक्रिया सयंत्रणाची मानके
 
    यशोगाथा
   
  ठाणे-बेलापुर सामुदायिक सांडपाण्याची प्रक्रिया सयंत्र नवी मुंबई,
   
  प्रिया सामुदायिक सांडपाण्याची प्रक्रिया सयंत्र पाताळगंगा
    स्थानीक समिती
     
  महाड विभागातील स्थानिक समिती कार्यालयीन आदेश.
 
समितीची बैठक मिनिटे

  तारापूर विभागातील स्थानिक समिती कार्यालयीन आदेश
 
समितीची बैठक मिनिटे
     
 
 
This webpage is last modified on Tuesday, January 17, 2017 11:48:36 IST
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022