To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    अस्वीकरण


सर्व प्रयत्न शक्य अचूक माहिती करण्यासाठी केले गेले आहेत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (एनआयसी) दिल्ली, या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती मध्ये चूक झाल्याने कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही तोटा जबाबदार नाही. आढळले कोणतीही विसंगती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निदर्शनास आणले जाऊ शकते.


सर्व शंका / टिप्पण्या या साइटवरील सामग्री संबंधित पाठविले जाऊ शकते  :  eic[at]mpcb[dot]gov[dot]in


महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने


  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022