Expand and Collapse Menu  
    राज्य शासनाने पारित केलेले निर्देश
   
तारीख
राज्य शासन निर्देश
2
18/01/2016 महाराष्ट्र अधिकार लोकसेवा कायदा 2015.
1
20/06/2015 मुंबई महानगर स्थान धोरण रद्द करणे.
 
 
This webpage is last modified on Monday, July 10, 2017 11:54:45 IST
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती|आरोग्य आणि पर्यावरण| वेब लिंक्स| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप 
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022