Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - 30/08/2013 रोजी
 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थायी आदेश
1 आस्थापना शाखा
2 वित्त प्रकरण
3 संमती व्यवस्थापन
4 संमती शुल्क / जे व्ही एस शुल्क
5 स्वयंचलित नूतनीकरण
6 तांत्रिक - प्रशासन
7 उपकर
8 निवडणूक आयोग / सार्वजनिक सुनावणी / सीआरझेड
9 आर.आर.झेड
10 कचरा व्यवस्थापन (घातक कचरा, जैव वैद्यकीय कचरा, महापालिका घन कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, बॅटरीज, फ्लाय राख, ई-कचरा
11 सीईटीपी
12 विधी
13 विविध
14 सर्व स्थायी आदेश
 
 
 
This webpage is last modified on Thursday, June 16, 2016 12:16:55 IST


Go Top
 
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती|आरोग्य आणि पर्यावरण| वेब लिंक्स| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप 
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022