Expand and Collapse Menu  
    संमती पत्र उपलब्धता

उद्योग
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प (निवासी / व्यावसायिक)
जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमा अंतर्गत संमती पत्रे आणि प्राधिकार पत्रे
घातक कचरा नियम अंतर्गत जारी प्राधिकृत
ई-कचरा नियम अंतर्गत जारी संमतीने आणि अधिकारपत्र
Go Top

  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022