To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - सीईटीपी
 
अ.क्र.   
तारीख
विभाग
परिपत्रके
10
21/09/2015
जेडीजल
9
20/12/2014
सहयोगी
8
19/01/2013
कायदेशीर
7
14/01/2013
कायदेशीर
6
14/01/2013
कायदेशीर
5
12/12/2012
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
4
03/12/2011
कायदेशीर
3
09/12/2010
कायदेशीर
2
17/11/2008
सीईटीपीजमधील मैलापाण्याच्या अभिक्रियेसह औद्योगिक एककाच्या स्थापनेच्या/विस्ताराच्या संदर्भात.
1
19/11/2004
सदस्य सचिव
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रासाठी स्थानिक क्षेत्र पर्यावरण समिती.

This webpage is last modified on Thursday, June 16, 2016 12:16:46 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022