To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निर्देश
   
तारिक
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निर्देश
2
०६/०६/२०१४ भांडवली अर्थसंकल्प च्या किमान 25% , खर्च हा महानगरपालिका क्षेत्रातील महापालिका घनकचरा आणि एसटीपी सुविधांवर केला जाईल
1
१४/०३/१४
 
 
 
 
This webpage is last modified on Monday, July 10, 2017 11:54:46 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022