Expand and Collapse Menu  
    परिपत्रके - परिपत्रके
   
तारीख
विभाग
परिपत्रके
22
13/11/2017 PSO
21
24/10/2017 AST
20
10/06/2016 AST
19
14/09/2017 AST
18
28/01/2016 AST
17
11/09/2017 AST
16
16/07/2016 JD(WPC)
15
31/03/2016 Legal
14
04/09/2015 JD(APC)
13
18.12.2015 Member Secretary
12
15.06.2015 Member Secretary
11
26/02/2015 AST
10
20/04/2015 सदस्य सचिव
9
05/03/2015 एमओईएफ
8
10/04/2015 सदस्य सचिव
7
11/11/2014 सीपीसीबी
6
31/10/2014 पीएसओ “भारतातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने वैद्यकीय कचऱ्याचे सु-व्यवस्थापन” शीर्षक असलेल्या यूएनआयडीओ प्रकल्पावर नियुक्तीसाठी एमपीसीबीच्या एसआरसी आणि एफओ/जेएसओकडून नामांकनांचे निमंत्रण.
5
21/08/2013 सदस्य सचिव राष्ट्रीय हरित अधिकरण पश्चिम प्रक्षेत्र पुणेच्या उद्घाटनपर कार्याच्या संदर्भात विविध कार्यांच्या पर्यवेक्षणासाठी समितीचे गठन.
4
15/07/2013 विधी कार्यालयीन आदेश - शास्त्रीय अभ्यासाचे आयोजन करणे आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्या बुडविल्याने संभाव्य प्रदूषण परिणाम होतो काय याची निश्चिती करण्यासाठी समितीचे गठन आणि माननीय हरित अधिकरणाला (एनजीटी) अनुपालन कळविणे.
3
12/07/2013 आस्थापना दिनांक 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2013  या कालावधीतील गोपनीय अहवाल सादर करण्याबाबत.
2
01/07/2013 जी आर महाराष्ट औदयोगिक धोरण 2013 नुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद घटकासाठी  विशेष अभय योजना  (स्पेशल  अॅम्नेस्टी स्कीम)
1
13/06/2013 आस्थापना बदली 2013 बाबत
 
 
This webpage is last modified on Saturday, December 16, 2017 02:40:50 IST
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022